Expertiseavond parochievernieuwing voor bestuurders en kernvrijwilligers in parochies

25 October 2019

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, werkt aan parochievernieuwing. Als richtsnoeren worden aangehouden de boeken ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran en ‘Als God renoveert’ van James Mallon. Om over de mogelijkheden van parochievernieuwing te informeren en hierin actief te ondersteunen, ontwikkelt het Sint Franciscuscentrum een uitgebreid vormingsprogramma.

Wat
In dit verband organiseert het Sint Franciscuscentrum een expertiseavond voor bestuurders en vrijwilligers in parochies over parochievernieuwing. De avond is deels een opstap naar de landelijke conferentie over de Missionaire Parochie die het bisdom samen met partners op 24 en 25 maart 2020 organiseert.

Wanneer en waar
De avond vindt plaats op woensdag 20 november 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur in centrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven.

Inhoud
We komen uit de tijd van de volkskerk. Het hele maatschappelijk leven draaide rond Kerk en parochie. Deze situatie is totaal veranderd. Kerk en parochie staan aan de rand van de samenleving. Toch zijn we geroepen het Evangelie aan de hele samenleving te verkondigen en mensen te laten delen in de verlossende liefde van Jezus Christus, ook hen die ogenschijnlijk ver van Kerk en geloof staan. Hoe doen we dat? Hoe bouwen we onze parochies om tot missionaire gemeenschappen? Hoe worden we zelf missionaire gelovigen? Welke weerstanden voelen we in onze parochie en in onszelf? Welke valkuilen zijn er? Hoe overwinnen we deze met de hulp van Gods genade? Deze vragen staan vanavond centraal.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor parochiebestuurders, bestuurders PCI en kernvrijwilligers; kortom voor mensen die inhoudelijke zorg of verantwoordelijkheid hebben voor een taakveld in de parochie.

Inschrijven en kosten
U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Het Sint Franciscuscentrum biedt de avond kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Programma

19.15uurOntvangst

19.30

uurOpening door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde parochie opbouw
19.35uurInleiding over de schets die father James Mallon ons in zijn boek ‘Als God renoveert’ aanreikt: de cultuurverandering in de parochie die nodig is en het perspectief op een parochie die groeit door Ben Hartmann, directeur Sint Franciscuscentrum
19.55uurInleiding over ‘Als God renoveert’ hoe zien wij onszelf dan als gelovige parochiaan? Zijn wij voldoende leerling van Jezus? door Egbert Bornhijm, diaken Bisdom Breda
20.10uurPauze
20.30uurVerdiepend gesprek met enkele vrijwilligers en met alle aanwezigen door Geerten Kok
21.15uurAfsluiting met informatie over de conferentie en gebed
21.30uurUitnodiging voor informele borrel en ontmoeting

 

 

Bijeenkomsten

20 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Expertiseavond parochievernieuwing voor bestuurders en kernvrijwilligers in parochies

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven