Parochievernieuwing

Waarom parochievernieuwing?
Als kerk hebben we iets te bieden dat geen enkele andere organisatie kan geven. Elke parochie in ons bisdom kan een plaats zijn waar mensen kennismaken met het christelijke geloof en waar mensen Gods onvoorwaardelijke liefde ervaren. Dat is onze missie.

In onze parochies is er een cultuur ontstaan die onze missie hindert: nieuwe mensen vinden maar langzaam hun weg in een parochie, praten over geloof laten we vaak over aan “professionals” en we durven geen hoge verwachtingen stellen aan parochianen. Er zijn veel goede mensen die zich enorm hard inzetten in de parochies en toch lijkt ons werk weinig vruchten te dragen. Het aantal kerkgangers blijft dalen.

Het speelveld van onze missie is een geseculariseerde maatschappij. Uit ervaringen van parochies in andere landen leren we dat we ons daardoor niet hoeven laten verlammen. Parochies kunnen een betekenisvolle gemeenschap vormen rondom Christus als ze kritisch naar zichzelf kijken, experimenteren, en leren van anderen. Parochievernieuwing is geen programma om alle gedoopten weer opnieuw in de kerk te krijgen. Parochievernieuwing begint met de droom dat iedereen die in ons bisdom woont de kans zou krijgen om Christus te ontmoeten. Vanuit die droom geven we prioriteit aan evangelisatie, gaan we op zoek naar de beste principes van leiderschap en vertrouwen we op de kracht van de heilige Geest. Zo kunnen we een cultuuromslag maken: van een focus op onszelf naar een focus op anderen. Van behoud naar groei. Van onderhoud naar missie.

De eerste stappen
We willen parochies ondersteunen in de eerste stappen om missionair te worden: parochianen mobiliseren om dit proces te dragen in gebed, een team vormen dat leiding geeft aan de parochie, visie ontwikkelen en communiceren, werken aan radicale gastvrijheid, en een programma voor evangelisatie opstarten. Het is belangrijk om te blijven leren vanuit de realiteit van een parochie.

Alpha
Om parochies te helpen starten met een programma voor evangelisatie, bieden we de mogelijkheid aan om in te stappen via Alpha online. Parochies vormen hun eigen kleine groep. We ondersteunen de teamleden om verder te groeien, zodat Alpha een bouwsteen van de parochie mag worden.

Contact
In december 2019 startte met focus op het aanmoedigen van het proces van parochievernieuwing in het bisdom Anke Vos als projectmedewerker parochievernieuwing. Heeft u vragen neem dan gerust contact met haar op. Dat kan via het contactformulier van Anke Vos.