Projectmedewerker RK Primair Onderwijs

20 November 2019

'Graag wil ik mij aan u voorstellen: mijn naam is Rosalina Boer-Wirken, getrouwd en moeder van 2 jongens. Sinds september 2019 ben ik werkzaam als projectmedewerker Ondersteuning Rooms-Katholiek Primair Onderwijs. Naast deze baan vervul ik ook met voldoening de taak als Leerkracht RK-GVO, waarbij ik Rooms-Katholiek Vormingsonderwijs op een Openbare Basisschool in de omgeving aanbied. Mijn onderwijsloopbaan is gestart in Rotterdam, waar ik de Pabo Thomas More heb gevolgd en mijn lesaantekening voor RK-onderwijs heb behaald. Na de Pabo ben ik in het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 werkzaam geraakt. Een enerverende werkervaring, waarin veel ruimte was voor ontwikkeling en ontplooiing als leerkracht. Ik heb me altijd heel dankbaar gevoeld dat ik met deze, enigszins kwetsbare, doelgroep mocht werken. In de jaren dat ik daar werkzaam was, heb ik mijn Mastertitel binnen het vakgebied 'Special and Inclusive Education' behaald aan de Roehampton University in Londen. Mijn onderzoek besloeg  de sociaal-emotionele beleving van kinderen gedurende de transitie van PO naar VO. 

Op het moment ben ik op een ander vlak met veranderingen bezig. De maatschappij verandert en het onderwijs verdient hierin meer aandacht. Als belijdend Rooms-Katholiek zie ik kansen voor de scholen die zich van oorsprong Katholiek noemen. Juist de Katholieke school kan een waardevolle plaats innemen in een samenleving met grote verschillen in achtergrond en geloofsovertuigingen of levensvisies, door haar open karakter en toegankelijkheid zonder het buiten te sluiten van individuen. Ik wens de kinderen van nu en in de toekomst een veilige plek toe, waar ze zichzelf mogen zijn en leren omgaan met verschillen tussen mensen en opvattingen. Waar er ruimte is voor dialoog en Christus centraal gesteld kan worden.

Vanuit de functie als projectmedewerker wil ik de scholen en parochies zo goed mogelijk ondersteunen, door te luisteren, mee te denken en verbindingen te maken. Neemt u vooral contact op!'