Cursus Diaconale Journalistiek in Bergen op Zoom

28 January 2019

Op dinsdag 19 maart 2019 start in de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom de cursus Diaconale Journalistiek. Tijdens vier cursusavonden kunnen vrijwilligers en parochiebestuurders hun journalistieke talent ontdekken én verbeteren.

‘Kneepjes van het vak’

Ervaren deskundigen en vakjournalisten zoals Florence Imandt, Yvonne Koopman, Gert van der Ros en Daphne van Roosendaal leren de cursisten een aantal ‘kneepjes van het vak’ voor het schrijven van nieuwsberichten, het houden en uitwerken interviews, wat belangrijk is bij foto’s en hoe je als parochie of Caritas je eigen kanalen effectief kunt benutten.

Diaconie beter zichtbaar maken

De cursus is bedoeld voor vrijwilligers en bestuurders van de Lievevrouweparochie die zich inzetten voor de kwetsbare medemens in de samenleving. Dat gebeurt onder het motto “omzien naar elkaar”. Daarvoor is het nodig dat mensen op de hoogte zijn van de initiatieven die door de diaconale werkgroepen en de Caritas worden georganiseerd. Belangrijk is dat kwetsbaren de activiteiten van de parochie kunnen vinden en erover kunnen lezen. 

Investering in kwaliteit

Cursisten krijgen bij aanvang van de cursus een reader waarin theorie en opdrachten staan. Tijdens de lessen is er ruimte voor oefening, uitwisseling en het gezamenlijk behandelen van theorie en zelf ingebracht materiaal. De inhoud van de cursus is ook bruikbaar voor andere aspecten van het kerkelijk leven. Projectmedewerker Marc de Koning van het Sint Franciscuscentrum leidt de cursus, die inmiddels voor de vierde keer wordt gehouden. Marc: “Het is niet vanzelfsprekend om te praten over wat je allemaal doet voor de naaste. “Zorgen voor elkaar doe je gewoon, daarover praat je niet,” hoor ik wel eens. Als het echter betekent dat je opkomt voor de kwetsbaren, kun je je communicatie maar beter zo goed mogelijk organiseren. Dat is ook het uitgangspunt bij deze cursus. We gaan mensen leren hoe ze het verhaal zo goed mogelijk kunnen overbrengen.”

Zie voor meer informatie de cursuspagina: www.diaconalejournalistiek.nl

In het kort

Data: Dinsdagavonden 19 en 26 maart + 2 en 9 april 2019. Elke avond begint om 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur

Lokatie: Burg. Stulemeijerlaan 8, Bergen op Zoom

Kosten: € 50,= p.p. voor de gehele cursus.

Aanmelding: via opgave@sintfranciscuscentrum.nl of via de cursuspagina. De cursus biedt ruimte aan maximaal 20 deelnemers!

Informatie: Marc de Koning (cursusleider) via 076 5223444