Concert Common Ground - een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland

23 April 2018

De verbindende kracht van muziek

Een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland, dat is wat Orkest Orventus op zondag15 april 2018 wilde bieden met het concert Common Ground in de Concertzaal Tilburg. Met dit bijzondere project beoogt Orventus vluchtelingen in de regio Noord-Brabant te verwelkomen en hen een ontspannen muzikale middag te bieden. Het concert werd georganiseerd in samenwerking met VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, Syrisch vluchtelingenorkest Suryana en het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom van Breda. Vanuit het Sint Franciscuscentrum was Fatin Mattey Eshaw, projectcoördinator van het project 'Vluchtelingen voor vluchtelingen' hierbij betrokken.

Verwelkomen en ontmoeten

 "Door middel van het Project Common Ground wil orkest Orventus vluchtelingen niet alleen verwelkomen maar ook ontmoeten," vertelt Fatin. "Dat deden vluchtelingen en Nederlanders door muziek, een universele taal. Het was een prachtige middag. Het vluchtelingenorkest Suryana verwelkomde de bezoekers. Na een optreden van Orventus volgden verschillende andere optredens zoals van de dansgroep Watan Dabke. Deze groep bestaat uit drie jonge mannen en drie jonge dames. Zij voerden in traditionele kledij Arabisch dansen uit." "Een dabke is een dansvorm die cirkeldans en line-dancing combineert. We dansen een dabke op bruiloften en andere belangrijke feesten. Er zijn verschillende varianten," legt Fatin uit. "Watan Dabke danste Libanese, Syrische en Palestijnse varianten."

Open podium

Na het concert maakten velen gebruik van het podium waaronder Suryana en de Kleurrijke mama's, een vrouwenkoor dat bestaat uit vrouwen van verschillende nationaliteiten. Er waren ook deelnemers te beluisteren uit het netwerk van Fatin zoals een Syrische groep die samen met een Nederlander een optreden verzorgde met een mix van Oosterse en Westerse instrumenten en een Koerdische man die het Nederlandse en het Syrische volkslied op zijn bouzouki speelde. Na het concert ontmoetten Nederlanders en vluchtelingen elkaar onder het genot van een hapje en een drankje."

Even de zorgen vergeten

Fatin Mattey heeft haar netwerk benaderd en geregeld dat verschillende groepen ook echt kwamen. Volgens haar waren er ongeveer 80 vluchtelingen aanwezig. Fatin heeft vooral genoten. "Het was een geweldige middag. De mensen waren vrolijk en deden actief mee. Ze vergaten even de zorgen van alle dag. Het gaat erom dat vluchtelingen daadwerkelijk integreren in de Nederlandse samenleving en daarin zijn we op deze middag geslaagd."

Herbergzaam Nederland

Vanwege de komst van vluchtelingen naar Nederland schreven de Nederlandse bisschoppen de brief ‘Herbergzaam Nederland: over de opvang van vluchtelingen’ (2015). In een serie vlogs voor katholiekleven.nl onderzoekt Emy Jansons hoe herbergzaam Nederland is en wat er gebeurt op plekken waar mensen daaraan werken.