Eucharistieviering voor Arabische christenen in de Michaelkerk

3 February 2018

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseerde Fatin Mattey Eshaw, projectmedewerker voor het project ¨Vluchtelingen voor vluchtelingen¨ een viering voor Arabischtalige christenen. De viering vond plaats in de kerk van de H. Aartsengel Michael in Breda-Oost.

Maandelijks

¨Het gaat om de maandelijkse viering voor Arabisch-talige christenen,¨ zegt Fatin Mattey Eshaw. De heilige Mis werd druk bezocht. ¨Drukker dan anders,¨ vindt Fatin.

Preek

¨Het was een goed verzorgde viering. De melkietische priester George Alkaed was de celebrant. Hij preekte over het belang van de zeven sacramenten doopsel, vormsel, biecht, eucharistie, huwelijk, priesterwijding en ziekenzalving. Het was een mooie viering. Pastor George Alkaed versterkte het geloof van de aanwezigen.¨

Onverwachte gast

Bij de viering was ook een onverwachte gast. Bisschop Liesen was aanwezig in de eucharistieviering en bij het koffiedrinken na de Heilige Mis. Daar onderhield hij zich ontspannen met de aanwezige christenen.