Verslag orthodoxe Palmzondagviering met Syriërs

15 April 2017

“Hosanna, de Zoon van David. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna, in de hoogste hemel.”

In het kader van het project 'Vluchtelingen voor vluchtelingen' werd op zaterdag 8 april 2017 een orthodoxe Palmzondagviering in de Sint Antonius Kathedraal te Breda gehouden. Projectmedewerker Fatin blikt terug op een samenkomst waar "vreugde en liefde" centraal stond. Verschillende christelijke denominaties maakten deel uit van de viering.

Samen met de bisschop

Pastoor Samuel, Syrisch orthodoxe pastoor, was de celebrant op deze dag. Met zijn aanwezigheid deelde bisschop Liesenin onze vreugde voor deze bijzondere dag. Om 14:15 uur trad het Syrische orkest (Suryana, het Aramees woord, betekent 'ons Syrië' in het Arabisch) op voor de eerste keer voor de Sint Antonius Kathedraal.

Suryana

Fatin: "De Syrische muzikanten waren heel enthousiast om op te treden op Palmzondag omdat zij zich thuis voelden en ook omdat zij hun talenten aan de anderen konden laten zien. Het Syrische orkest is gewend om op te treden bij iedere kerkelijk feest in Syrië. Daarom hebben zij het op die dag met veel vreugde en energie gedaan. Er waren veel mensen aanwezig om hen te zien optreden, zowel Nederlanders als buitenlanders. Om 14:30 uur begon de mis in de Kathedraal. Er waren veel aanwezigen, hele gezinnen kwamen op die dag, ook echtparen met baby’s van een aantal maanden oud. Zij wilden deze mooie en bijzondere dag van ons christelijk leven en traditie niet missen. Pastoor Samuel heeft ons een heel prachtige preek gegeven. Het gaat over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij heeft het oude testament met het nieuwe testament verbonden. Hij zei dat Jezus door de liefde kwam. Het woord van Jezus verspreidde zich over heel wereld door zijn liefde en nederigheid."

Symbolen

"De pastoor onderwees ons om onze harten te openen voor Jezus en dat wij hem in onze harten mogen laten. Pastoor Samuel heeft ook veel christelijke symbolen gebruikt en de betekenissen ervan gegeven, zoals de olijftakken of palmtakken die op Palmzondag gebruikt worden. De olijftak is het symbool van de vrede en hij verwees naar het oude testament: De ark van Noah en hoe de duif met een kleine olijftak is gekomen en dat het symbool van vrede is. En een ander symbool is de palmtak en de betekenis daarvan is het triomferen, vrolijkheid. Tenslotte heeft hij aan ons verteld om als een vijgenvrucht te zijn."

Vijgenvrucht

"De vijgenvrucht is het symbool van de Heilige kerk. De vijgenvrucht bestaat uit heel veel zaden die samenhangen met elkaar en dat geeft de zoetheid van de Heilige Geest. Daarom moeten wij als Christenen ook als deze vijgenvrucht zijn. De eenheid geeft ons meer vreugde en het laat ons meer vruchtbaar te zijn. De schil van de vijgenvrucht is dik en dit is het symbool van de Heilige Geest die de eenheid van ons beschermt. Het is ook onze eenheid die aan anderen de zoetheid van de Heilige Geest laat zien."

Aan het einde van de mis was een kleine intocht van de pastoor met de kleine kinderen en hun ouders in de kerk. De rest van de aanwezigen legden de olijftakken op de grond voor de pastoor en de kinderen en dat herinnerde ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Aan het einde van deze dag kreeg ieder kind een kindersurprise en volwassenen kregen een chocolade eitje, maar wat nog belangrijker is, is dat iedereen met veel vreugde en vrede naar huis is gegaan.

“Hosanna, Hosanna voor de Zoon van David”. Amen!