Vijf tips voor vluchtelingenwerk in de parochie

28 September 2017

Wat kun je als parochie doen voor vluchtelingen? Projectleider Fatin Eshaw geeft vijf beproefde tips voor parochies die in hun regio te maken hebben met vluchtelingen en voor hen iets willen doen. Sinds 2016 werkt Fatin met verschillende groepen vluchtelingen uit voornamelijk Syrië en Irak. Onderstaande tips komen voort uit haar eigen ervaring én de vragen waar de vluchtelingen zelf mee komen.

 

Tip 1: Ga naar ze toe

Een van de belangrijkste kenmerken van de mensen uit het Midden Oosten is hun gastvrijheid. Probeer dus initiatief te nemen om hen te bezoeken. Twijfel niet om bij ze langs te gaan en kennis te maken. Dit initiatief kost weliswaar tijd, maar is het absoluut waard. Positieve contacten en goede communicatie tussen mensen zijn belangrijk voor de maatschappij. Zet hierin zelf de eerste stap!

Een laagdrempelige 'reden' om op vluchtelingen af te stappen kan een interview zijn voor het parochieblad!

 

Tip 2: Benut elkaars talenten

Talenten_vluchtelingen_Breda_werkruimte.jpeg

In de Michaelkerk van Breda worden talenten van vluchtelingen ingezet.
Ieder mens heeft zijn eigen unieke talent dat van belang is voor zichzelf, maar ook voor anderen. Je kunt daarom de vluchtelingen rustig de vraag stellen welke competentie of hobby hij/zij heeft. Er zijn verschillende manieren om elkaars talenten te benutten. Misschien kunt u zich een of twee uur per week als taalcoach inzetten? En andersom kan het zijn dat u iemand kunt gebruiken bij klusjes in en om de pastorie of bij parochianen thuis.

Als de vluchteling meer in zijn mars heeft dan hij of zij kan laten zien (bijvoorbeeld omdat de diploma’s uit Syrië niet matchen met Europese standaarden), denk dan aan het netwerk dat kan ontstaan. Ook bij eenvoudige werkzaamheden kunnen waardevolle contacten groeien die leiden naar werk dat beter past.

 

Tip 3: Houd een culturele middag

Wat erg goed werkt voor het onderlinge begrip, is het samen opzetten van een culturele middag of avond waarbij ieder iets kookt dat typisch is voor de eigen cultuur. Tijdens zo’n bijeenkomst kan er worden uitgewisseld over de Nederlandse cultuur en die van de landen waar de vluchtelingen vandaan komen. Ook het samen spelen van spelletjes kan helpen om elkaar beter te leren kennen en te respecteren.

 

Tip 4: Betrek ze in de kerk

Niet alle vluchtelingen zijn moslim. Er is een grote groep christelijke vluchtelingen die uitziet naar een uitgestoken hand van hun geloofsgenoten in Nederland. Juist de Kerk kan hierbij een rol spelen. In de parochie kunnen zij betrokken worden bij de liturgie. Geef ze de kans om bijvoorbeeld de eerste of tweede lezing in zijn/haar eigen taal te lezen of een lied in eigen taal te zingen in de Heilige Mis op zondag. Houdt de parochie een zomerkamp of bedevaart? Ook daar kunnen zij als vrijwilliger mee. Door ze te betrekken bij het diaconale vrijwilligerswerk, leren zij de Nederlandse cultuur beter kennen en kunnen zij sneller integreren.

 

Tip 5: Houd van ze

De belangrijkste tip ligt misschien wel het meest voor de hand: geef ze liefde. Vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, maar zij laten hun trauma niet gauw zien. Laat weten dat je om ze geeft door een luisterend oor, een kleine attentie of een stukje van je tijd. Dit helpt hen zich thuis te voelen.  

Aandacht geven kan op verschillende manieren. Door ze wegwijs te maken bij instanties, scholen en verenigingen. Of door ze iets te geven wat ze goed kunnen gebruiken, zoals een fiets of huiswerkbegeleiding. Waar wij niet bij stil staan is dat vrouwen die uit Syrië en Irak komen, niet altijd kunnen fietsen. In dat geval kan een fietscursus ze enorm helpen.

Ideeën zijn er eigenlijk genoeg. (Zie anders deze lijst van >30 tips!) En die komen ook vanzelf als wij ons hart openen voor hen. Wees niet bang om de eerste stap te zetten. Je kunt echt iets voor ze betekenen!

 

vluchtelingen_sponsoring_fietsen.jpeg

Enkele jonge vluchtelingen worden gesponsord met fietsen.