Vrijwilligers

Voor het opzetten en uitvoeren van diaconale activiteiten zijn vrijwilligers onmisbaar. Een gunstig en duurzaam diaconaal effect staat of valt met de manier waarop vrijwilligers worden betrokken, begeleid, gemotiveerd en behouden. Vrijwilligers “vinden en binden” werkt tegenwoordig anders dan vroeger. Mensen engageren zich niet voor onbepaalde tijd, maar per activiteit of project dat zij kunnen overzien.


Enkele weetjes:

  • Er is veel literatuur vrij beschikbaar om succesvol vrijwilligers te werven en te houden. De overheid participeert vaak in onderzoeken naar vrijwilligerswerk. Daardoor vallen onderzoeksrapporten onder de wet Openbaarheid van bestuur (WOB) en zijn deze zo van internet te downloaden.
  • Persoonlijke benadering van potentiële vrijwilligers werkt doorgaans het beste.
  • Uit onderzoek blijkt dat reden nummer 1 voor het doen van vrijwilligerswerk is: “ik werd gevraagd”.


Vrijwilligersbeleid volgens de 5 B's

Een manier om te toetsen of het vrijwilligersbeleid dekkend is, is het onderzoeken van de 5 B's. Zie bijvoorbeeld het

.
  • Binnenhalen
  • Begeleiden
  • Belonen
  • Behouden
  • Beëindigen

Binnenhalen

Niet geschoten is altijd mis. Het kan beslist lonen om door middel van een advertentie vrijwilligers 'binnen te halen'. Een aardig voorbeeld hiervan is deze advertentie. Er bestaan nog meer voorbeelden. Belangrijk bij het formuleren van advertenties is het serieuze karakter ervan, vergelijkbaar met een vacature. Het gaat immers om verantwoordelijk werk. Vrijwilligers werven voor een éénmalige actie is gemakkelijker dan het rekruteren van vrijwilligers voor lange termijn commitment.

Begeleiden

Laat vrijwilligers niet zwemmen in halve afspraken of onoverzichtelijke taken. Vraag helder en concreet wat je van iemand vraagt. In sommige situaties maakt een cursus onderdeel uit van het vrijwilligerswerk. Maak duidelijke afspraken over de ontwikkeling en voortgang van de activiteit en evalueer deze na afloop. Deze 'B' staat ook voor bemoedigen. Ook dat is nodig. Wees een coach, geen dictator.

Belonen

Het werk zelf en de interactie met de doelgroep geeft meestal veel voldoening. Toch is niet alle hulp zonder meer vanzelfsprekend. Dat mag op gepaste wijze gewaardeerd worden.

Behouden

Zeker als het vrijwilligersbeleid voor langere tijd beoogd is, is het zinvol om ontwikkelingen te evalueren en groeikansen en -mogelijkheden met de vrijwilliger te bespreken. Vrijwilligers willen tevredenheid, maar vooral serieus genomen worden.

Beëindigen

Maak duidelijke afspraken over de duur van het werk. Dat maakt het overzichtelijk.

 

Aanbevolen handreikingen


N.b.: ook de zoekopdracht met de termen "vrijwilligersbeleid parochie" geeft relevante resultaten die behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten van een vrijwilligersbeleid voor parochies en caritasinstellingen.