Parochiele caritasinstelling

Een vorm van kerkelijk georganiseerde liefde is de Parochiële Caritasinstelling (PCI). Een PCI heeft als doel "de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn." Daarvoor hebben de meeste PCI-en de beschikking over een eigen vermogen. Een PCI ondersteunt mensen in nood. Ondersteunen kan ook betekenen dat de PCI kwetsbaren helpt om de juiste instanties te benaderen om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen kan de PCI zelf tijdelijke hulp verlenen.

 

Inhoud

 1. Caritas en diaconie
 2. Maak Caritas zichtbaar
  1. Enkele voorbeelden
 3. PCI-bijeenkomsten
 4. Caritasreglement
 5. Collecteschema

 

 

Caritas en diaconie

Vanwege het dienende karakter van de PCI, liggen het werk van de Caritas en die van diaconale werkgroepen in een parochie in elkaars verlengde. Afstemming en samenwerking liggen voor hand. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 

Maak Caritas zichtbaar

Bij Caritas past bescheidenheid. Het voelt ongemakkelijk om te praten over wat je allemaal doet voor de ander en dat is logisch. De combinatie communicatie en caritas is daarom gedurfd. Voor je het weet zet je jezelf in de aandacht en slaat onbaatzuchtigheid om in zelfgenoegzaamheid. “Als gij een aalmoes geeft (barmhartigheid), laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet,” zegt Jezus in het Matteüsevangelie. Die wijsheid heeft onze cultuur bepaald: zorgen voor elkaar: “daarover praat je niet, dat doe je gewoon”.

Ten dienste van de kwetsbare

Is communicatie dan op voorhand onwenselijk of zelfs kansloos bij het werk van Caritas in de parochie? Deze vraag is belangrijk. Want het kan de Caritas maken of breken. Wordt de aandacht gevestigd op de zichzelf, dan kan de valkuil zijn: “Kijk ons eens goed bezig zijn.” Over de rug van de noodlijdende mens kloppen we eigenlijk onszelf op de borst. Staat in de communicatie echter de kwetsbare mens centraal, dan heeft communicatie een ondersteunde rol om de noodlijdende mens zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld door de problematiek bespreekbaar te maken. Veel mensen zijn wel bereid om te helpen, maar dan moet wel bekend zijn dat er überhaupt nood is. Hierbij komt -uiterst voorzichtig- communicatie om de hoek kijken. Jezus laat ons zien dat Hij heel concreet en persoonlijk de armen helpt, maar Hij vertelt er zijn leerlingen óók over, bijvoorbeeld met parabels en gelijkenissen die iets leren over barmhartigheid.

In de Bergrede spoort Jezus ons aan om zelf een goed voorbeeld te stellen: “Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.” De heilige Moeder Teresa zou waarschijnlijk niet zo bekend zijn geworden als zij alleen tot hulp had opgeroepen. Juist haar handelen maakte haar geloofwaardig. Het gezegde “woorden wekken, daden trekken” drukt dit krachtig uit.

 

Caritas zichtbaar: enkele voorbeelden

 • Presenteer je in de parochie. Zie de communicatiechecklist.
 • maak een permanente flyer specifiek voor Caritas en leg deze achter in de kerk (een algemene folder wordt momenteel ontwikkeld)
 • Houd een reeks interviews in het parochieblad waarin de leden van het Caritasbestuur worden voorgesteld.
 • Noem bij de parochiële mededelingen wat Caritas heeft gerealiseerd. Niet "Caritas heeft €100,= uitgekeerd aan familie X", maar "Samen met de caritas hebben we een tweede hands fiets gekocht".

 

PCI-bijeenkomsten

Croce_Rossa_Italiana_Caritas_Diocesana_di_Palermo.jpeg

Rode Kruis en Caritas vangen samen bootvluchtingen op bij Palermo. Foto: Rob Zoutberg
Twee maal er jaar komen de besturen van de Parochiële Caritasinstellingen (PCI's) bijeen met de bisdomleiding om het diaconale beleid en financiën te bespreken.
 • Voor wie: Bestuursleden van de (inter)parochiële caritasinstellingen, de diaconale werkgroepen op parochiekern niveau en de pastorale beroepskrachten.
 • Begeleiding: Wim Tobé
 • Informatie: Wim Tobé T 076 5223444 E wtobe@bisdombreda.nl
 • Aanmelden: E opgave@sintfranciscuscentrum.nl

 

Caritasreglement

 

Collecteschema

Het is aan de parochiebesturen c.q. kerkbesturen zorg te dragen voor de collectes, die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld. Het is aan de besturen van de (inter-)parochiële caritasinstelling om zorg te dragen voor de maandelijkse caritascollectes. De beide bestuursorganisaties worden gevraagd om hierover onderling overleg te plegen. Meer informatie