Facebook

Aanbevolen richtlijnen voor het gebruik van Facebook door (diaconale werkgroepen in) parochies

Facebook is het grootste social media platform en heeft nagenoeg twee miljard actieve gebruikers. Veel parochies maken er gebruik van vanwege het grote bereik dat berichten kunnen hebben bij mensen die dichtbij of juist iets verder af staan van de parochie. En: niet onbelangrijk: Facebook is in hoge mate ‘free publicity’. Facebook komt als communicatiemiddel aan de orde in het communicatieplan van de parochie.

 

Inhoud

 1. De eerste stap: wat is je plan?
 2. Eigen Facebookpagina
 3. Evenementen
 4. Groepen

 

De eerste stap: wat is je plan?

Een eerste stap die een parochie kan zetten als het gaat om het inzetten van social media is de website erop inrichten, zodat bezoekers van de site berichten gemakkelijk kunnen delen via social media. Deze stap kan elke parochie sowieso zetten, ongeacht actieve aanwezigheid op social media platforms.

Denk voordat je met Facebook begint of dit echt het communicatie-instrument is waarop je wil inzetten. Facebook werkt namelijk met zogeheten ‘algoritmes’ die bepalen welke berichten in de tijdlijn van volgers verschijnen. Het kan dus zijn dat je als parochie 250 volgers hebt van je pagina, maar dat een bericht ongeveer 50 mensen bereikt. Het hangt helemaal af van de mate van interactie (likes, reacties), het moment van plaatsen, de inhoud, of er een foto bij is, of er een linkje bij zit naar een andere site (NB dit laatste heeft geen positief effect). Het kan zijn dat het veel interessanter is als parochie om te investeren in een digitale nieuwsbrief die je bijvoorbeeld verstuurt vanaf je website.

Parochies kunnen goede redenen hebben om een Facebookpagina op te zetten. Onder jongeren neemt de belangstelling ervoor wat af, maar onder ouderen neemt de belangstelling juist toe. Van belang is voordat je aan een eigen Facebookpagina begint goed na te denken over:

 1. Het organiseren van de communicatie via Facebook;
 2. Het doel dat je hebt op Facebook.

 

1. Organisatie

Een Facebookpagina moet een beheerder hebben. Dit moet iemand zijn die zelf al actief is op Facebook. Het moet dus een concrete persoon zijn die de pagina van de parochie aanmaakt. Deze is ‘beheerder’. Zorg ervoor dat deze meteen een tweede persoon als ‘beheerder’ aanmerkt. Dan zijn er twee mensen die berichten kunnen plaatsen en dat vermindert de kwetsbaarheid. Met meerdere beheerders ligt een taakverdeling voor de hand: zo kan in lijn met het stijlboek zowel de vorm als de inhoud worden beheerd.

Tip: Maak een betaalde kracht van de parochie die lid is van de (web)redactie beheerder van de pagina. Op deze manier is het ondubbelzinnig duidelijk dat de pagina ‘toebehoort’ aan de parochie.

Hoe ga je zorgen dat er bericht op Facebook komen? Ga je berichten van de website van de parochie erop delen, of ga je specifiek voor Facebook berichten maken? Wie zal dat verzorgen (als de beheerders van de pagina dat niet zelf doen, maar berichten aangeleverd krijgen die ze alleen hoeven te publiceren)?


2. Doelstelling

Denk na hoeveel volgers je wilt hebben met Facebook en welke berichten je met deze groep mensen wilt delen. Facebook is een goede manier om met mensen in contact te komen via-via. Mensen die je pagina volgen kunnen jouw berichten delen met hun vrienden. Zo bereik je ook mensen die niet direct betrokken zijn op de parochie. Facebook biedt ook de mogelijkheid om te adverteren bij gerichte groepen. Met een klein bedrag kun je al veel bereik krijgen. Denk aan een viering voor jonge gezinnen met Kerstmis. Je kunt je activiteit onder de aandacht brengen bij mensen in een bepaalde postcode, mensen van een bepaalde leeftijd. Adverteer niet te vaak onder mensen die niet via-via met de pagina van de parochie verbonden zijn, omdat dit ook tot irritatie kan leiden.

 

Eigen pagina

Een eigen Facebookpagina is vaak de eerste logische stap bij het aanwezig zijn van de parochie op Facebook. Gebruikelijk is dat deze pagina functioneert als een verlengstuk van de parochie- of campagnewebsite. Houdt echter altijd rekening met de aard van het platform, namelijk: interactiviteit. Alleen nieuwsberichten ‘zenden’ en nooit reageren op de commentaren van mensen is not-done. Daarmee laat je geen betrokkenheid zien bij je contacten, doelgroep en andere belanghebbenden.

Enkele tips bij het opzetten en beheren van de Facebookpagina:

 1. De pagina wordt primair gebruikt om algemene, breed nieuwswaardige berichten te delen over de parochie. Zie ook het onderdeel evenementen.
 2. Berichten op Facebook en de parochiewebsite kunnen dezelfde boodschap bevatten, maar kunnen van elkaar afwijken qua stijl. Beter is het om berichten naar elkaar te laten verwijzen. Bijvoorbeeld:
  1. Website: “Voor meer foto’s van dit evenement en de mogelijkheid om te reageren kun je terecht op onze Facebookpagina.”
  2. Facebook: “voor het uitgebreide verslag van dit evenement zie het artikel op onze website.” Of: “Lees het interview met X in het parochieblad dat volgende week verschijnt.”
  3. Een andere manier van 'kruisbestuiving' is het opnemen van een Facebook-like-button bij je artikel op je website. Er zijn plugins in omloop die ook meteen voor Twitter, Pinterest, Instagram en andere social media knoppen integreren met de parochiewebsite.
 3. Noem je namen in een bericht? Dan kun je die persoon wellicht ‘taggen’. Dat is het maken van een koppeling naar hem/haar. zoals ook de koppelingen in dit artikel, zijn tags aanklikbaar. De persoon in kwestie krijgt een melding dat hij getagd is en op die manier ontstaat er interactiviteit rondom het bericht.
 4. Het is een open deur, maar te belangrijk om niet te noemen: gebruik de paginastatistieken om meer inzicht te krijgen in het gedrag van je bezoekers. Welke berichten hebben tot interactie geleid en welke niet? Leer daarvan.
 5. Maak gebruik van alle informatiepagina's en -velden die bij de pagina horen.
 6. Is er niemand in de parochie die (een deel van) de Facebookpagina kan bijhouden? Plaats een advertentie in het parochieblad of het huis-aan-huisblad. Hier een voorbeeld van zo’n advertentie.
 7. Facebook gebruikers maken onderscheid tussen persoonlijke vriendschap (‘real life’) en bevriend zijn op Facebook. De tweede categorie zegt in principe niets over de kwaliteit van de vriendschap die er in werkelijkheid is. Dat is belangrijk te beseffen wanneer je als parochie Facebook wil inzetten als hulpmiddel bij evangelisatie.
 8. Actief werven van vriendschappen wordt sterk afgeraden. Facebookgebruikers -met name de jongeren- zijn doorgaans zorgvuldig met het aangaan van online connecties. Laat het initiatief om je pagina te ‘liken’ bij de ander. (Dit gaat wellicht in tegen de marketing-adviezen van Facebook.)


Evenementen

Kerstviering.png

Plan een reeks afbeeldingen als deze in om automatisch regelmatig een evenement onder de aandacht te brengen.
Facebook biedt gebruikers een kalenderfunctie voor evenementen. Een evenement kan in principe op zichzelf bestaan, maar voor de lange termijn is het beter om deze functie te gebruiken in combinatie met de Facebookpagina van de parochie of werkgroep. Parochies kunnen een ‘momentum’ maken van een evenement op Facebook. Mensen kunnen aangeven of zij ‘gaan’, ‘niet gaan’ of ‘misschien gaan’. Als mensen zien dat een aantal bevriende contacten naar de activiteit gaan, wordt de kans groter dat zij zelf ook gaan.

Tips uit de praktijk:

 1. Overweeg een advertentie. Dat kost relatief weinig omdat je heel gericht kunt segmenteren. Er zijn interessante instelling mogelijk: je kunt bijvoorbeeld puur regionaal adverteren (bij een evenement in en om de kerk), maar ook bij ‘vrienden-van-vrienden’. In dat geval krijgen ook de vrienden van wie de parochiepagina geliket hebben een advertentie te zien. Ook kun je op leeftijd segmenteren en uiteraard combinaties van doelgroepeigenschappen samenstellen, zodat alleen de mensen de advertentie te zien krijgen die in de doelgroep vallen.
 2. Countdown: Maak een reeks berichten (afbeeldingen werken doorgeaans goed) waarmee je naar het evenement aftelt. Plan van tevoren hoevel berichten dit zijn. Bijvoorbeeld: "Nog 20 dagen tot de opening van het diaconaal centrum", of "Nog 5 dagen om in te schrijven", etc. Zo'n reeks is goed voor te bereiden en in te plannen op Facebook, zodat de berichten pas getoond worden op de dag die jij hebt opgegeven. Een countdown is met name geschikt bij grote evenementen. Het voordeel is dat de activiteit voortdurend 'top of mind' blijft, terwijl je er maar éénmaal tijd gestopt hebt in het spreiden van deze updates. De volgers van jouw pagina of evenement krijgen op deze manier namelijk regelmatig een prikkel dat het evenement op handen is.
 3. Plaats met regelmaat nieuwsupdates. Mensen die aangeven naar jouw activiteit te gaan krijgen een melding van alle berichten op de evenementenpagina. Doseer je nieuws en ga niet ongericht spammen. Voorbeelden van gedoseerde updates zijn:
  1. Interviewtjes: interview iemand die sowieso naar de activiteit gaat. Dat kan iemand uit de doelgroep zelf zijn of een bekend persoon (‘influencer’). Persoonlijke verhalen (‘human interest’) worden gretig gelezen;
  2. Video: Facebook geeft voorrang aan video’s die geüpload zijn via Facebook (dus niet via Youtube). Vooral zinvol wanneer je met je activiteit veel mensen wilt bereiken. Met je smartphone een reeks korte videootjes ('vlogs') maken in de aanloop naar de activiteit kan de pret in de aanloop verhogen. Hier een goed voorbeeld van zo'n vlog. Video verhoogt bovendien de interactie op je pagina;
  3. Foto’s: Is video teveel werk? Publiceer dan een foto van de locatie (bij voorkeur met iemand erbij!) in het kader van de voorbereidingen.
  4. Wijzigingen in het programma;
  5. Aftel-updates: Vooral bij ‘leuke’ activiteiten kun je de week ervoor beginnen met een dagelijks bericht: “Nog 7 dagen te gaan”. Maak daar een fraai plaatje van;
  6. Verkeersinformatie (wegwerkzaamheden, storingen bij de NS of parkeeraanwijzingen). Dit kan een dag van tevoren op op de dag zelf;
  7. De WIFI-code op de locatie van de activiteit;
  8. Zie ook de communicatiechecklist.


Handig is de aanwezigheid om de kalenderfunctie van Facebook te synchroniseren met andere online kalenders. Let ook bij deze functie op het privacy-aspect: deel je een evenement met een select aantal gebruikers, de hele wereld of iets daar tussenin? Dit is uitgebreid in te stellen.

 

Groepen

Facebook heeft de mogelijkheid om besloten groepen aan te maken. Dat is erg handig voor diaconale werkgroepen en jongerengroepen, omdat de groep afgeschermd is van de rest van de Facebook-vrienden. Zo kunnen snel en gemakkelijk relevante berichten en foto’s gedeeld worden met leden van de groep.

Tips uit de praktijk:

 1. De beheerder van de groep is een betaalde kracht van de parochie. Op deze manier is het ondubbelzinnig duidelijk dat de groep ‘toebehoort’ aan de (werkgroep van de) parochie. Bij voorkeur is de beheerder ook lid van het redactieteam van het parochieblad + website, omdat dan de consistentie kan worden bewaard m.b.t. het stijlboek en de inhoud van de berichtgeving kan worden ‘bewaakt’.
 2. De groep wordt primair gebruikt om berichten te delen over de activiteiten van de werkgroep.
 3. Gebruik de hoogte privacy-instellingen. Hoewel Facebook gebruikers altijd zorgvuldig moeten omgaan met privégegevens en andere privacygevoelige informatie, heeft de beheerder de taak een zo veilig mogelijke omgeving te creëren en te bewaken waar leden vertrouwd informatie kunnen uitwisselen.

 

N.b.: dit is een publieke pagina uit de diaconale kennisbank. Om toegang te krijgen tot alle pagina's waarnaar bovenstaande links verwijzen, kunt u een account aanvragen.