Paastriduum

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag. Gedurende deze dagen wordt het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus herdacht. Het gezamenlijk vieren van het Paastriduüm kan de eenheid in een samenwerkingsverband van parochies versterken.

Liturgie

De liturgie van de Goede Week geeft goede kansen tot samenwerking. Zo kunnen bij de viering van Witte Donderdag vertegenwoordigers worden uitgenodigd van de verschillende parochies in het samenwerkingsverband. Zij kunnen een gezamenlijke rol spelen bij de overhandiging van de heilige oliën. Daarmee drukken zij verbondenheid uit met elkaar en de bisschop die de oliën een dag eerder wijdde tijdens de Chrismamis. Ook met de Paaswake kan de eenheid tussen de parochies worden aangehaald. De lectoren van de verschillende parochies kunnen een lezing lezen en ook de misdienaars kunnen allemaal aanwezig zijn. De vertegenwoordigers ontsteken hun paaskaars en zullen dit vuur meenemen naar de paasmis in hun eigen parochie.

Diaconie

Ook voor diaconie biedt het Paastriduüm aanknopingspunten:

  • Bij de voorbede kan er gebeden worden voor de diaconale initiatieven en activiteiten van Caritas in de parochies;
  • Tijdens de offerande kunnen er gaven worden aangedragen die met een diaconaal project te maken hebben. Dit zien we bijvoorbeeld ieder jaar terug bij de Chrismaviering in het Bisdom Breda;
  • Bij de voetwassing op Witte Donderdag kunnen mensen worden gevraagd uit de doelgroep van het diaconale veld. Denk ook aan de vluchtelingen in de parochie!;
  • Op Goede vrijdag kan er aansluitend op de liturgie worden stilgestaan bij mensen die hun kruis te dragen hebben;
  • Er kan gecollecteerd worden voor het Vastenactieproject waar de parochies aan deelnemen;
  • Met Pasen kunnen kwetsbare mensen betrokken worden bij een Paaslunch (ofwel: solidaire maaltijd) van de parochie.
  • In de mededelingen na de H. Mis kan er kort aandacht worden gevraagd voor een diaconaal project.

Meer informatie


N.b.: dit is een publieke pagina uit de diaconale kennisbank. Om toegang te krijgen tot alle pagina's waarnaar bovenstaande links verwijzen, kunt u een account aanvragen.