Redactie

Redactiestructuur.png

RedactiestructuurRedactiestructuur
Een redactie is een groep mensen die structureel of projectmatig de taak heeft om teksten, foto's en video's te maken voor nieuwsberichten, websites, parochiebladen, social media, etc. en rekening houdt met bijvoorbeeld deze communicatiechecklist.

Parochiefusies geven vaak aanleiding om opnieuw te kijken naar hoe redacties functioneren. Kiest de nieuwe parochie voor een nieuw parochieblad, een nieuwe website? En wie neemt in de nieuwe situatie welke taken op? In principe is het voor alle redacties verstandig om regelmatig te reflecteren over hoe zij aansluiting kunnen vinden en houden met hun doelgroep. Hieronder een uitwerking van een aantal redactionele aspecten die behulpzaam kunnen zijn om de kwaliteit van de redactie te vergroten.

  1. Organisatie: Hoe zit de redactie in elkaar? Welke taken en bevoegdheden heeft ieder en welke communicatie hoort daarbij? Komt de redactie wekelijks bij elkaar, tweewekelijks? Is er een aparte webredactie? Welke systemen kunnen worden gebruikt om een redactie te voeren? Is er op het gebied van Timemanagement nog winst te boeken?
  2. Strategie: Wat zijn de communicatiedoelstellingen? Is er een communicatieplan? Voor social media gelden ook doelstellingen. Bereiken we daadwerkelijk wie we willen bereiken? Meten is weten! Ook strategisch: Is de communicatie consistent met de diaconale persoonlijkheid?
  3. Schrijven: Hoe schrijf (of verbeter) ik een nieuwsbericht? Teksten moeten aantrekkelijk zijn om te lezen en er moet een nette foto bij.
  4. Relatie met de (lokale) pers: Wie is de hoofdredacteur van het lokale huis-aan-huisblad? Is er binnenkort iets te doen in uw parochie? Neem gerust direct op met de hoofdredacteur / correspondent in uw regio en leg hem het evenement voor. Houd daarbij in gedachten waarom het nieuws is voor zijn krant. (veel bezoekers, wellicht mooie foto's, etc.)
  5. Hanteer een stijlboek.
  6. Reality check: houd een communicatie-audit.

 

Wie doet wat met welk beoogd effect?

Enkele aanbevelingen om een redactie op te zetten 'from scratch'.

  • Maak een duidelijke taakverdeling ten aanzien van de onderdelen van de website. Wie draagt inhoudelijk de verantwoording (hoofdredacteur), wie plaatsen nieuwsberichten, wie houdt de informatiepagina's up te date, wie verzorgt de techniek, de webstatistieken etc. (zie ook deze pagina).
  • Afhankelijk van de frequentie waarmee nieuws zich op de website zal aandienen: houd een wekelijks of tweewekelijks een weboverleg. Hier wordt de planning van het nieuws besproken en komen de online campagnes aan bod (website en social media).

 

Fasen van redactievorming1