Moestuinproject: diaconie met groene vingers

7 November 2017

Het Sint Franciscuscentrum start in samenwerking met Parochie Heilige Familie in Breda een moestuin voor mensen die het minder breed hebben. Op dit moment wordt een stuk grond in Breda IJpelaar voorbereid om de eerste enthousiastelingen hun eigen groente en fruit te laten verbouwen.

De helft voor de Voedselbank

Het perceel waarop de moestuinen worden gerealiseerd, is eigendom van het Bisdom Breda. De grond is de afgelopen jaren verpacht geweest aan boeren als landbouwgrond. Momenteel hebben we enkele 'tuinders' op het oog die een moestuin zullen starten. Zij zullen op de grond hun eigen biologische groente en fruit verbouwen. Als tegenprestatie wordt verwacht dat zij de helft van hun opbrengst schenken aan de Bredase Voedselbank. Op deze manier helpen de mensen die het 'minder breed' hebben elkaar aan goede gezonde producten.

Start voorjaar 2018

Naar verwachting gaat in het voorjaar van 2018 de eerste schop de grond in. Tot die tijd wordt de grond van hekwerk voorzien en worden de plannen gepresenteerd. Voor meer informatie over het moestuinproject kan contact worden opgenomen met het project Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie.