Terugblik Cursus Diaconale Journalistiek

23 februari 2017

De reeks cursusavonden ‘Diaconale Journalistiek’ die het Sint Franciscuscentrum samen met de H. Bernardusparochie heeft georganiseerd, is woensdag 22 februari met de 28 cursisten afgesloten. Tijdens de slotavond draaide het om de ‘eigen kanalen’ en ‘weten wat je wil’ als je diaconie communiceert.

Cursus-Diaconale-Journalistiek-Ramon-Mangold

Fotograaf Ramon Mangold bespreekt een foto over diaconie
‘Kneepjes van het vak’

Tijdens de eerste drie avonden leerden de cursisten een aantal ‘kneepjes van het vak’ van vakjournalisten Johan Carbo, Florence Imandt en Ramon Mangold. Vakkennis omtrent het schrijven van nieuwsberichten, het houden van een interview en hoe beelden daarbij kunnen helpen werden verbonden aan het diaconale veld waarin de cursisten actief zijn. De oefeningen en opdrachten die bij de cursus horen waren erop gericht om de initiatieven die er zijn voor de kwetsbare medemens beter zichtbaar te maken. Tijdens de avonden bleek dat er in de parochies veel diaconale activiteiten plaatsvinden die nieuwswaardig zijn.

Het belang van diaconie uitleggen

Projectmedewerker en cursusleider Marc de Koning en communicatieregisseur Daphne van Roosendaal verzorgden de slotavond. De Koning gaf een resumé van de avonden en besprak daarbij vragen en opmerkingen uit de zaal. Van Roosendaal daagde de deelnemers uit om na te denken over doelgroepen en stakeholders. Ze deed dat door te vragen hoe je het belang van diaconie nu uitlegt aan jezelf, je medeparochiaan, je buurman, een dakloze en de burgemeester. Zo werd duidelijk dat nieuws voor verschillende doelgroepen en belanghebbenden een eigen formulering nodig heeft. Van Roosendaal vroeg de cursisten: “Er zijn binnenkort verkiezingen. Wat zijn de actuele diaconale thema’s in jouw omgeving?” De deelnemers noemden onder meer armoede, eenzaamheid, en zorg voor elkaar. Daarop verbonden ze de thema’s met diaconale activiteiten die de parochies concreet organiseren. Daarmee was de cirkel rond. Van Roosendaal: “Want met wie van de genoemde groepen, van medegelovigen tot burgemeester, communiceer je over deze actuele diaconale thema’s en jouw activiteiten? Welke kanalen zet je in en welke misschien nog niet?”

Diaconie in beeld: wat valt op?

Diaconie in beeld: wat valt op aan de foto's?
‘Terugkomdag’

Cursist Kees Suijkerbuijk uit Stampersgat noemt zichzelf “geen echte schrijver van nature”. Het meest leerzaam vond hij de eerste avond over het schrijven van een nieuwsbericht. Suijkerbuijk: “De docent had een strak verhaal en kon het leuk vertellen. Ook de oefeningen waren zinvol.” De groep was volgens hem te groot om de onderwerpen goed uit te diepen. Een terugkerende vraag was bijvoorbeeld hoe om te gaan met Facebook: “Daar zijn ook andere parochies mee bezig. Het is dan goed om de goede ervaringen van anderen te horen en daarover te discussiëren.” Tijdens de avond ‘Nieuws in beeld’ lag er wat hem betreft veel nadruk op de juridische aspecten bij beeldmateriaal: “Dat kan afschrikken om ermee aan de slag te gaan, terwijl je mensen juist wilt stimuleren om foto’s te gebruiken.” Wat hem betreft zou een terugkomdag een goed idee zijn om te zien welke effecten de cursus uiteindelijk heeft gehad.

‘Schrijven is schrappen’

Corrie van As is namens het seniorenpastoraat in Roosendaal op de cursus afgekomen. Zelf schrijft zij regelmatig stukjes voor het parochieblad. Van As: “Ik vond de cursus inspirerend. De professionals hebben ons echt uitgedaagd om aan de slag te gaan en bewust te worden van wat je schrijft. Ik heb bijvoorbeeld de neiging dat het te langdradig wordt. De theorie van de vijf W’s was mij wel bekend. Maar de manier waarop de docenten de theorie behandelden en met ons oefenden, maakte mij veel bewuster. De opmerking “schrijven is schrappen” van Johan Carbo vond ik heel sterk.” Van As had gehoopt iets meer te leren over het schrijven van koppen: “Daar had ik graag iets meer mee geoefend. Wanneer gebruik je daar nu een citaat voor en wanneer iets uit de eerste zin?” De reeks van vier avonden in vier weken maakte de cursus “compact” volgens haar: “Dat heeft een voordeel en een nadeel. Enerzijds kun je het goed inplannen, maar van de andere kant komt het huiswerk in gedrang als je het ook druk hebt met andere verplichtingen.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de cursus Diaconale Journalistiek of het project waar de cursus deel van uitmaakt, kan contact worden opgenomen met projectmedewerker Marc de Koning.

Terugblik

Van de cursusavonden is onderstaande impressiefilmpje gemaakt waarin op enkele fragmenten wordt teruggeblikt. Zie ook het nieuwsbericht over de eerste cursusavond.