Parochies aan de slag voor de kwetsbaren

Met het project 'Parochies aan de slag voor kwetsbaren' wil het Sint Franciscuscentrum de diaconie in het bisdom meer zichtbaar maken en activeren. Het tonen van goede werken zoals Jezus zegt in het Mattëusevangelie vraagt om 'daden van geloof'. Dat betekent authentieke aandacht door én voor de diaconale initiatieven die er in de parochies zijn. Dit project helpt daarbij.

En dit is hard nodig. Niet alleen veranderende parochiestructuren geven aanleiding tot een samenhangende aanpak, ook de toenemende noden in de maatschappij dwingen ons na te gaan hoe effectief wij onze diaconie organiseren én communiceren. In een aantal parochies heeft het project inmiddels activiteiten georganiseerd om de diaconie op de kaart te zetten. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van de websites arminarmdongen.nl en heiligjaarzeeland, de cursus Diaconale Journalistiek, het realiseren van een kennisbank, het houden van werkconferenties, interviews en ontmoetingen tussen diaconale werkgroepen en caritasinstellingen.

Afgesloten
Het project 'Parochies aan de slag voor kwetsbaren' is in juni 2019 afgesloten. In het Bisdommagazine - juni 2019 - 'Caritas en diaconie. De inspiratie tips en praktijkverhalen' is er uitgebreide aandacht voor onder andere dit project. Als neerslag van dit project is er de kennisbank.

Drie pijlers van het project

 

Onderzoek

Om onderbouwde keuzes te kunnen maken op het snijvlak van communicatie en diaconie, wordt er bij de eerste ontmoeting in een samenwerkingsverband door middel van een online kaart een overzicht gepresenteerd van diaconale initiatieven en maatschappelijke aanknopingspunten. Zo'n kaart roept vragen op en dat is precies de bedoeling. Zo kunnen vrijwilligers en bestuurders met elkaar in gesprek gaan over in hoeverre de kaart klopt. Soms is de kaart daarna te gebruiken op (campagne)websites van de parochies, zoals hier gebeurd is.

Communicatie

De hoofdfase van het project bestaat uit het ondersteunen van het samenwerkingsverband door middel van communicatieve methodes. Omdat diaconie in elke parochie verschillend georganiseerd is, verschilt ook de aanpak vanuit het project. Om alle samenwerkingsverbanden van het Bisdom van Breda binnen vijf jaar te kunnen helpen, zal de projectduur per samenwerkingsverband ongeveer een half jaar bedragen. Enkele voorbeelden van activiteiten die onder de vlag van het project zijn uitgevoerd:

  • Werkconferenties en communicatieworkshops;
  • Opstellen van communicatieplannen;
  • Opzetten van (campagne) websites;
  • Begeleiding van diaconale werkgroepen en Caritasbesturen;
  • Cursus Diaconale Journalistiek;
  • Houden van interviews.

 

Kennisbank

In de online kennisbank van het Sint Franciscuscentrum zijn cursusmaterialen en handreikingen aanwezig om de diaconie op de kaart te zetten. De beoogde gebruikers van deze kennisbank zijn parochievrijwilligers die actief zijn in de diaconie. Zie ook het introductiefilmpje.

 

Ter inspiratie

Onderstaande video's zijn een voorbeeld van hoe diaconie door middel van communicatie zichtbaar kan worden gemaakt. Het filmpje met zr. Maria Magdalena is onder de vlag van dit project gemaakt voor de Sint Franciscusdag die dit jaar op 4 oktober voor het eerst plaatsvond. Zie het Youtubekanaal van het Sint Franciscuscentrum voor alle filmpjes die door en voor de projecten gemaakt zijn.

 

,
,