Afsluiting project Vluchtelingen voor Vluchtelingen

3 September 2018

Op vrijdag 22 juni presenteerde Fatin Mattey-Eshaw voor enkele tientallen betrokkenen de resultaten van het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’. Het was de afronding van het project waaraan ze twee jaar lang met grote intensiteit aan heeft gewerkt (1 augustus 2016 tot 31 juli 2018). Het project werd bij het Bisdom Breda uitgevoerd binnen het Sint Franciscuscentrum.

Van directe hulp tot integratie
In twee jaar is veel tot stand gebracht, vertelde Fatin tijdens haar presentatie in de ruimte bij de Michaelkerk in Breda. Het eerste jaar van het project concentreerde zich vooral op de directe materiële en immateriële nood. Het tweede jaar stond sterk in het teken van verdere integratie. Vluchtelingen die al sneller hun weg in onze samenleving gevonden hadden, konden nu anderen hierbij helpen.

Diaken Egbert Bornhijm was lid van de stuurgroep die het project begeleidde. In een korte toespraak benadrukte hij: “Voor het contact met de mensen die net in Nederland aankwamen, is het ontzettend belangrijk geweest dat Fatin de Arabische cultuur en de taal kent. Er sloten zich Nederlanders bij haar aan, die de helpende hand kwamen bieden. En zo lukte het steeds beter mensen elkaar te laten ontmoeten en elkaar te verrijken.”

Dankwoord
Aan het eind van haar presentatie bedankte Fatin allereerst Jezus. Daarna sprak ze haar dank uit aan bisschop Liesen en ook aan Kansfonds en Kerk in Nood. Beide fondsen maakten dit project financieel mee mogelijk. Tot alle aanwezigen zei ze: “Iedereen die heeft geholpen, wil ik heel erg bedanken. Jullie maken het project succesvol.”

Aanbieden magazine ‘Herbergzaam van hart: Over het opvangen en integreren van vluchtelingen’ aan bisschop Liesen
Bij de afronding van het project verscheen een speciale uitgave van het bisdom magazine ‘Herbergzaam van hart: Over het opvangen en integreren van vluchtelingen’. Fatin bood bisschop Liesen het eerste exemplaar aan van het blad.

Groot geloof
Daarna sprak de bisschop enkele woorden tot Fatin en haar man Yousouf. Hij vertelde over het grote geloof, waarmee zij destijds in Nederland zelf een nieuwe start maakten, nadat ze waren gevlucht uit Irak. “Fatin heeft een hart dat herbergzaam is, waar ruimte is voor de ander en liefde voor de naaste, ondanks moeilijkheden die je zelf hebt ervaren en pijn over afstand tot familie en geweld.”

“Als het gaat over het project zou ik nu niet meer willen spreken over ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’,” vertelde de bisschop. “We zijn hier samen en met elkaar. Er is maar één manier waarop ik het woord ‘vluchteling’ nog zou willen gebruiken, maar dan gaat het over Nederlanders. Wij Nederlanders hebben soms de neiging om te vluchten en weg te duiken als er nood is. Maar wij kunnen niet vluchten en niet doen alsof jullie niet bij ons zijn. We kunnen ons niet terugtrekken in de veiligheid van onze vergaderkamer of ons computerscherm. We moeten elkaar ontmoeten en samen dingen doen.”

Meedoen met wat God aan het doen is
“We zijn samen de Kerk van God hier in Nederland. In de Bijbel lezen we dat God zijn volk in de eeuwen samen heeft gebracht, en dat dit heel divers was. En Hij brengt nog steeds zijn volk samen. Dat is wat ons ten diepste verbindt: we doen mee met wat God begonnen is. Hij neemt het initiatief. Dat is ook wat Fatin en haar man hebben gedaan: meedoen met wat God aan het doen is. Niet bang zijn, want je kunt meer dan je denkt. We zijn rijker geworden door dit project dat Fatin deze jaren heeft geleid. We hebben er broers en zussen bij gekregen.”

Tot slot werd een Marialied gezongen. Daarna waren er overheerlijke Irakese en Syrische hapjes.

Nieuw project
Fatin Mattey-Eshaw is inmiddels gestart met een nieuw project, bij een andere instelling dan het Bisdom Breda.

Vrucht van het project
Lees het bisdom magazine over dit bijzondere project op onze handreikingenpagina of klik hier.