Vrucht Vluchtelingen voor vluchtelingen

Als vrucht van het diaconale project "Vluchtelingen voor vluchtelingen 2016-2018" is er in juni 2018 een bisdommagazine 'Herbergzaam van hart' verschenen, over de opvang en integratie van vluchtelingen. In dit bisdommagazine vindt u een greep uit de activiteiten ten behoeve en met christenen uit het Midden-Oosten.

Voor het raadplegen dit bisdommagazine klik hier.