“Dit doe je voor een ander”

23 August 2018

In Prinsenbeek start de parochiële Caristasinstelling in september 2018 met huiswerkbegeleiding voor kinderen uit financieel beperkte gezinnen. Elke woensdagmiddag tussen 15:30 en 17:30 uur worden zij door een team van maar liefst twintig vrijwillige professionals gecoacht.

Het blad Modern Prinsenbeek besteedt in de augustuseditie van 2018 aandacht aan dit initiatief dat begon onder de vlag van het project Nieuwe diaconie in de Nieuwe parochie van het Sint Franciscuscentrum. Onderstaande artikel is met toestemming integraal overgenomen.

“Dit doe je voor een ander”

Prinsenbeek is een welvarend dorp, maar ook hier wonen mensen die het iets minder goed hebben. Die wel het beste willen voor hun kind, zeker als het gaat om schoolprestaties, maar simpelweg geen geld hebben om huiswerkbegeleiding te betalen.

Voor deze mensen heeft Stichting Caritas een huiswerkbegeleiding in het leven geroepen. Caritas maakt onderdeel uit van de parochie, maar voorzitter George Habra stelt nadrukkelijk dat de huiswerkbegeleiding voor alle kinderen is, niet alleen voor parochieleden. De gemeente heeft enthousiast gereageerd en inmiddels een subsidie toegekend. Habra is maatschappelijk zeer betrokken. "Ik geloof dat je in je eentje de wereld niet kunt redden, dat moet je samen met andere doen," stelt hij. "Ik vind dan ook dat we deze kinderen samen moeten helpen. Daarom ben ik coördinator van de projectgroep." In het dagelijks leven geeft Habra les aan analfabete statushouders en begeleidt hij asielzoekers in Prinsenbeek. Vroeger was hij supermarktmanager, maar na een reorganisatie kwam dit op zijn pad. George werd geboren in Jeruzalem, maar is inmiddels een echte Bekenaar. 36 jaar geleden ontmoette hij zijn Nederlandse echtgenote op een terrasje in Tel Aviv. "Zij wilde niet weg uit Prinsenbeek, dus ik ben haar gevolgd. En ik voel me hier thuis." De huiswerkbegeleiding van Caritas is niet kerkelijk, aldus George. "Ik wil graag laten zien dat de kerk maatschappelijk betrokken is en op een positieve manier naar buiten treedt. De Kerk springt in op sociaal gebied, waar de overheid soms tekort schiet."

In Roosendaal werd de huiswerkbegeleiding al enkele jaren geleden opgestart en het loopt goed. Voor Habra was het een logische stap om in Prinsenbeek ook iets dergelijks op te zetten. Hij benaderde Annemieke van den Hoven en Ria Jansen en deze waren meteen enthousiast. De drie bevlogen Bekenaren stellen nu alles in het werk om de huiswerkbegeleiding op poten te zetten. In september willen ze van start gaan. Inmiddels hebben zich al zo'n twintig vrijwilligers aangemeld om hulp te verlenen. Een verrassend hoog aantal; het enthousiasme in Prinsenbeek is groot. De meeste van hen hebben een achtergrond in het onderwijs of maatschappelijk werk. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs voor wie financieel minder mogelijk is. De begeleiding zal plaatsvinden in de pastorie op de Markt, iedere woensdagmiddag van half 4 tot half 6. Nadrukkelijk stellen de initiatiefnemers dat het hier niet om commerciële huiswerkbegeleiding gaat. Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden, maar iemand uit de omgeving kan dit ook doen. Mensen moeten durven komen. Na aanmelding volgt een huisbezoek door een van de leden van de projectgroep, waarna er een begeleider wordt gezocht die past bij de hulpvraag. In een gesprek wordt duidelijk of mensen in aanmerking komen voor hulp. De bedoeling is dat een kind gedurende een bepaalde periode een vaste begeleider krijgt, zodat er een band wordt opgebouwd. De begeleider gaat helpen als er problemen zijn en biedt hulp bij het leren van een proefwerk, maar ook bij aanpassingsproblemen aan de middelbare school en bij problemen met plannen.

"Wij denken wel dat er behoefte aan is," vertelt Annemieke van de Hoven, die meer dan 35 jaar in het basisonderwijs werkte, waaronder in het speciaal onderwijs. De geboren Vinkeveense woonde vanaf haar 14e in Princenhage, waar haar moeder vandaan kwam. Met echtgenoot Theo kwam ze in Prinsenbeek wonen. Inmiddels met pensioen, heeft ze het nog steeds behoorlijk druk. Toch wil ze zich ook hiervoor inzetten. "Ik denk dat het hard nodig is. Als een kind behoefte heeft aan hulp, wil ik zorgen dat die er komt. Ook als een begeleider met een hulpvraag komt, wil ik meedenken. Zeker in het begin zal ik elke woensdag aanwezig zijn."

Geboren en getogen Beekse Ria Jansen gaat de intakes verzorgen bij de mensen thuis. Zij werkt als ambulant begeleider bij reguliere scholen en begeleidt kinderen met een beperking of langdurig zieke kinderen. "Over een paar jaar mag ik met pensioen," verklaart ze haar enthousiasme, "en dan wil ik me graag nuttig maken met vrijwilligerswerk. Onderwijs zit in mijn DNA en als ik iets kan betekenen voor kinderen, dan wil ik mijn betrokkenheid tonen. Mijn hart ligt bij kinderen." De huiswerkbegeleiding zal niet helemaal gratis zijn. Er wordt een contract afgesloten en ouders zullen het kleine bedrag van vijf euro per maand betalen. "Het is niet vrijheid blijheid, we gaan een verbintenis met elkaar aan. Er zal per geval worden bekeken of dit haalbaar is." Het geld gaat terug naar de kinderen in de vorm van papier en pennen, iets lekkers en drinken tijdens de huiswerkuurtjes. "We hopen dat we in een behoefte gaan voorzien," besluiten de drie tot slot. "Al zou het natuurlijk het mooist zijn als er in Prinsenbeek geen behoefte is aan deze vorm van huiswerkbegeleiding. Dat betekent namelijk dat iedereen het goed heeft en alle kinderen mee kunnen komen op school. Maar de praktijk wijst helaas soms anders uit. Daarom zijn wij er. We willen graag helpen. Je doet dit voor een ander."

Aanmelden voor huiswerkbegeleiding kan via: hwbprinsenbeek@gmail.com

Bron: Modern Prinsenbeek, Mirjam Bredius-Hoogendam


Ook met huiswerkbegeleiding beginnen?

Neem contact op met Martijn Kurstjens voor meer informatie over het opzetten van huisbegeleiding in uw parochie of met uw Caritasinstelling.