Afronding diaconale project Simon Dankers 'Geloof in je toekomst'

27 October 2017

Simon Dankers was van 2014 tot 2017 projectmedewerker van een project gericht op jongeren en diaconie 'Geloof in je toekomst'. Hij deed dit onder auspiciën van het Sint Franciscuscentrum. Voor scholieren uit het basis- en het middelbaar onderwijs in kansarme situaties zette hij samen met een groep vrijwilligers in Roosendaal en in Breda huiswerkbegeleiding op.

Over Simon Dankers

Simon Dankers is een bijna gepromoveerd theoloog. Hij voltooide onlangs zijn promotieonderzoek naar de geschiedenis van de teksten die tot 1614 bij de kerkelijke huwelijkssluiting gebruikt werden. Hij zal de doctorsgraad behalen aan de Philosophisch-Theologischen Hochschule SVD Sankt Augustin nabij Bonn. Daarnaast behaalde hij een mastergraad in de psychologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.

Huiswerkbegeleiding voor kinderen en tieners

Een project heeft altijd een begin en een eind en Simon neemt afscheid van het bisdom en het Sint Franciscuscentrum nu het project is afgerond. Hij kijkt met plezier terug op zijn project. “We leverden met dit project een bijdrage aan de intellectuele en persoonlijke vorming van jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar,” zegt hij voordat hij ingaat op het concrete verloop van het project. “Dit was ook ons doel. We realiseerden dit door het aanbieden van huiswerkbegeleiding en bijles aan kinderen en tieners die het commerciële aanbod niet kunnen betalen. De intellectuele vorming is immers erg belangrijk voor de toekomst van een kind. Het hangt mede hiervan af welke positie iemand in de samenleving gaat bekleden. Door ons wekelijks aanbod bied je een bredere vorming aan. Je ontwikkelt je tot een gesprekspartner van een jongere en je komt in contact met de ouders.”

Breda en Roosendaal

“Ik heb me het eerste jaar georiënteerd in het bisdom,” vervolgt Simon. “Gekeken waar ik zou kunnen beginnen. We zijn op twee plaatsen gestart, in Roosendaal en in Breda. In Breda ontving de parochiekern Sint Franciscus gastvrij. We verzorgden bijlessen in een ruimte van de kerk. We wierven via scholen en supermarkten. Het was opmerkelijk dat we de meeste aanmeldingen via de supermarkt kregen. Later kwamen er kinderen via mond tot mondreclame. Enkelen kwamen via de website van het Sint Franciscuscentrum.” In Roosendaal werkte ik nauw samen met de Diaconale Stad Roosendaal, nu de Sant ‘Egidiogemeenschap. We kregen kinderen via contacten met de basisschool de Appel in de Roosendaalse wijk Westrand. Uiteindelijk kwamen er kinderen van verschillende scholen. We stemden de inhoud van de bijles af met de scholen zodat er een aansluiting tot stand kwam tussen ons aanbod en dat van de school. De bijlessen vonden op een weekdag plaats. Op beide plaatsen duurde de bijles één uur.” In Breda maakten wekelijks acht tot negen kinderen gebruik van het aanbod. In Roosendaal was de groep groter, ongeveer twintig kinderen en jongeren. “Daar begonnen we met één kind maar er was een stijgende lijn. Wat je zag was dat kinderen met het oog op de CITO-toets bijlessen namen. Na het afleggen van de toets kwamen ze niet meer terug.”

Vrijwilligers

"Vrijwilligers verzorgen in beide plaatsen de bijlessen," vervolgt Simon. "Het grootste deel heeft een onderwijsachtergrond en kan op grond daarvan bijles geven. Het gaat dan om overhoren van de stof of het uitleggen van een bepaald onderwerp. In Roosendaal hielp een gepensioneerde natuurkundeleraar mee. We streven kwaliteit na."

Huiswerkbegeleiding gaat door

De activiteiten die voortkomen uit het project worden voortgezet. "In Roosendaal draagt de Sant´Egidiogemeenschap het project verder. In Breda-Noord valt de huiswerkbegeleiding binnen het project van Martijn Kurstjens. "Het project heeft een duidelijke kerkelijke identiteit," stelt Simon. "De vrijwilligers zijn allemaal kerkbetrokken katholieken die het werk vanuit hun geloof doen. In Breda zitten we in een ruimte van de parochie, in Roosendaal in een wijkhuis. Daar dragen de leden van de Sant´Egidiogemeenschap de begeleiding. Uit hun houding blijkt hun geloof. We staan open voor iedereen. Aan het project deden kinderen en jongeren van verschillende levensovertuigingen mee." Het was en blijft een diaconale activiteit, geen catechetisch project,¨ benadrukt Simon, en hij zegt: "Ik ben blij dat het doorgaat." De daadwerkelijke voortgang is een vrucht van het project.

Handleiding

Over de opzet van huiswerkbegeleiding in parochies schreef Simon een handleiding huiswerkbegeleiding.
 
 
Foto: Ramon Mangold