Schuldhulpmaatje in Breda en Middelburg

Schuldhulpmaatje is erop gericht om mensen die schulden hebben te begeleiden naar een andere levenswijze. Er zijn instellingen die schulden kunnen helpen wegwerken, maar als de levensstijl van degene met schulden niet wijzigt, ontstaan erg gemakkelijk weer nieuwe schulden. Schuldhulpmaatjes gaan daarom, naast de schuldensanering, een traject aan om mensen te coachen in het anders omgaan met hun geld.

Met medewerking van het bisdom zijn zowel in Breda als Middelburg verschillende kerkelijke partijen bij elkaar gekomen en hebben een intentieverklaring getekend om zich gezamenlijk in te spannen een locale stichting van Schuldhulpmaatje te beginnen.,

Vergelijkbare artikelen

Inloopmiddag De Vuurtoren De ontmoetingsruimte in wijkcentrum De Kastanje naast...
Simon Dankers was van 2014 tot 2017 projectmedewerker van een...
Het Sint Franciscuscentrum start in samenwerking met Parochie Heilige Familie...
Het Sint Franciscuscentrum organiseert achtereenvolgens op woensdag 8 november 2017...
Wat kun je als parochie doen voor vluchtelingen? Projectleider Fatin...
23 mei 2017 In september 2017 vindt de cursus Diaconale...
11 mei 2017 Met een terugkomavond op woensdag 7 juni...
23 februari 2017 De reeks cursusavonden ‘Diaconale Journalistiek’ die het...
Johan Carbo beet op woensdagavond 1 februari 2017 de spits...
Op 8 januari 2017 zal een groep kinderen, verkleed als...
Zo’n 20 kinderen en tieners hebben begin juli voor de...
Op dinsdag 19 maart 2019 start in de Lievevrouweparochie te...