Cursus Diaconale Journalistiek in Zeeland

23 mei 2017

In september 2017 vindt de cursus Diaconale Journalistiek plaats in Zeeland. In samenwerking met de Pater Damiaanparochie houdt het Sint Franciscuscentrum in ‘s-Heerenhoek op de maandagavonden 4, 11, 18 en 25 september een reeks van vier cursusavonden waarmee parochievrijwilligers hun journalistieke talent kunnen ontdekken en verbeteren.

Kerntaak

Wiel Hacking is binnen het pastorale team verantwoordelijk voor de portefeuille diaconie. Hij zegt: “Zichtbaar maken van de diaconie is niet bedoeld om onszelf als kerk op de borst te slaan. Het gaat erom te laten zien, dat we als mensen van de kerk actief betrokken zijn bij concrete mensen in knelsituaties. Dat is immers een van de kerntaken die we vanuit het evangelie te vervullen hebben. Bij dit zichtbaar maken van de diaconie kan een cursus als deze goede diensten bewijzen.”

‘Kneepjes van het vak’

In februari 2017 vond de cursus voor het eerst plaats in Oudenbosch. Al snel bleek dat de belangstelling erg groot was. De cursus in Zeeland volgt dezelfde opzet waarmee de deelnemers een aantal ‘kneepjes van het vak’ leren van professionele journalisten en vakdocenten.

Diaconie is nieuwswaardig

Aan de orde komen: ‘het nieuwsbericht’, ‘interviewtechnieken’, ‘het beeld bij het nieuws’ en ‘mijn eigen kanalen’. De cursus is bedoeld voor parochievrijwilligers en pastorale krachten die actief zijn in het dienstwerk van de kerk aan de kwetsbaren in de samenleving (diaconie). Op dit vlak gebeuren immers veel activiteiten die nieuwswaardig zijn. De oefeningen en opdrachten zijn erop gericht om de initiatieven die er zijn voor de medemens beter zichtbaar te maken.

Zichtbare diaconie

De cursus Diaconale Journalistiek maakt onderdeel uit van het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’, dat bedoeld is om de zichtbaarheid van de diaconie in het Bisdom Breda te verbeteren. Projectleider Marc de Koning: “Het is niet altijd vanzelfsprekend om te praten over wat je doet voor de naaste. Zorgen voor elkaar, “dat doe je gewoon, daarover praat je niet,” hoor ik nog wel eens. Aandacht vragen voelt ongemakkelijk en zeker bij diaconie past bescheidenheid. Als het echter betekent dat je opkomt voor de kwetsbaren, kun je je communicatie maar beter zo goed mogelijk organiseren. Dat is ook het uitgangspunt bij deze cursus. We gaan mensen leren hoe ze het verhaal zo goed mogelijk kunnen overbrengen.”

Praktisch

Data:

Maandagavonden 4, 11, 18 en 25 september 2017

van 19:00 tot 21:00 uur

Lokatie:Willibrorduszaal, Deken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek
Kosten:€ 50,= p.p. voor de gehele cursus
Aanmelding:

Aanmelding: Via de cursuspagina

Let op: de cursus biedt ruimte aan maximaal 20 deelnemers.

Meer informatie: