Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie

Met de ‘Nieuwe Diaconie’ wil het Bisdom Breda een nieuwe dynamiek en een nieuwe diaconale betrokkenheid genereren. Dit gebeurt door op een projectmatige manier aan de slag te gaan met de diaconie in de stad Breda en in de parochies. Zo hebben we al verschillende activiteiten weten te ontwikkelen in Groot Breda, van gezinsmiddagen met asielzoekers en 'Sternsingen' met kinderen in een verzorgingstehuis tot vormingsbijeenkomst in de jeugddetentie van Den Hey-Acker (waarvan u de verslagen op deze website terugvindt), van stadswandelingen met daklozen tot een taxusinzameling.

 

De ‘Nieuwe Diaconie’ zet zich in voor alle kwetsbaren in de samenleving, in de volle breedte van het woord. Van mensen die op straat wonen en geen dak boven hun hoofd hebben, tot mensen die sociaal geïsoleerd leven. Het project wil met de activiteiten, mensen in Groot Breda aansporen om zich in te zetten als vrijwilliger.

Projectleider: Martijn Kurstjens

 

Afgesloten
Het project Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie is in juni 2019 afgesloten. In het Bisdommagazine - juni 2019 - 'Caritas en diaconie. De inspiratie tips en praktijkverhalen' is er uitgebreide aandacht voor onder andere dit project. Er zijn tevens handleidingen.