Inspiratiemiddag Katholiek Onderwijs

17 July 2019

Op 25 september 2019 organiseert Stan van Ommen, bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs van Bisdom Breda in samenwerking met de Bisschoppelijke Vastenactie en het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, een inspiratiemiddag katholiek onderwijs in Bovendonk te Hoeven.

Veel katholieke scholen zoeken naar manieren om invulling te geven aan hun katholieke identiteit. Veel leerlingen hebben immers geen gelovige achtergrond meer of krijgen thuis een andere geloofsopvoeding. Dat stelt katholieke basisscholen voor een grote uitdaging. Om hen daarin te inspireren en steunen, heeft de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) de jaarlijkse Week van het Katholiek Onderwijs geïntroduceerd.

Waarvoor nodigen wij u uit?
Het Sint Franciscuscentrum wil daar in samenwerking met de Vastenactie dit jaar een extra impuls aan geven via een inspiratiemiddag. We kunnen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en u krijgt een aantal praktische handreikingen waarmee u met uw leerlingen aan de slag kunt

Voor wie?
Mensen uit het primair onderwijs, pastorale beroepskrachten en vrijwilligers in de parochie die de band met het onderwijs vormgeven zijn van harte uitgenodigd.

Wanneer en waar?
De middag vindt plaats in Centrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven, op 25 september 2019 van 14.30 - 16.30 uur.

Inhoud van de middag
Franciscus van Assisi staat centraal tijdens de Week van het Katholiek Onderwijs 2019 die plaatsvindt van 30 september tot 4 oktober. Er zijn tal van prachtige verhalen over deze heilige in omloop, onder meer over zijn contact met de dieren en zijn ontmoeting met de sultan. Ook heeft hij het zonnelied geschreven: een loflied op de schepping en God. Tijdens de inspiratiemiddag ontdekken we waarom ook vandaag de dag de verhalen over Franciscus nog talloze kinderen (en volwassenen!) aanspreken en hoe u ze kunt inzetten in de klas. Liesbeth Stalmeier, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs bisdom Rotterdam en schrijfster van de lesbrief voor de Week van het katholiek onderwijs voor basisscholen zal de Week en de lesbrief introduceren. Angelique Steysel van de Vastenactie zal het speciale lesmateriaal van de Week vanuit de Vastenactie presenteren en ook hun jaarlijks terugkerende initiatieven. Tot slot laten we u kennismaken met projectmedewerkster Rosalina Boer-Wirken, die vanaf dit schooljaar vanuit het Bisdom Breda basisscholen op maat zal ondersteunen bij de vormgeving en mogelijkheden bij lessen godsdienst-levensbeschouwing.

Programma

14.00 uur Ontvangst

14.30 uur Opening door Stan van Ommen

14.35 uur Week Katholiek Onderwijs door Liesbeth Stalmeier

15.10 uur Pauze

15.20 uur Bisschoppelijke Vastenactie door Angelique Steysel

15.40 uur Project rooms-katholiek Primair Onderwijs door Rosalina Boer-Wirken

15.55 uur Afsluiting met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting

Aanmelden en kosten
U kunt u inschrijven tot vrijdag 20 september door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Wilt u bij aanmelden uw naam, adresgegevens en de gegevens van uw school of opleiding vermelden?  
Voor vragen kunt u terecht bij opgave@sintfranciscuscentrum.nl  Aan de middag zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Bijeenkomsten

25 sep 2019 - 14:30 tot 16:30

Inspiratiemiddag Katholiek Onderwijs

Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven