Leiderschap en veerkracht, deze mini cursus smaakt naar meer

8 October 2019

Op dinsdagmiddag 24 september 2019 verzorgden Tom Koot en Janny Budding van bureau Xpand, voor organisatie en leiderschapsontwikeling, de mini-cursus ‘Leiderschap en Veerkracht in de parochie’. Zij deden dit vanuit het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda en ter voorbereiding op de conferentie 'De missionaire parochie - Als god renoveert'. De bijeenkomst vond plaats in de Johanneszaal van centrum Bovendonk te Hoeven.

Parochievernieuwing en het thema leiderschap
Het Sint Franciscuscentrum werkt aan parochievernieuwing in de lijn van het boek ‘Als God renoveert’ van de Canadese priester James Mallon. Voor parochievernieuwing is leiderschap van essentieel belang.

Deelnemer aan het woord
Karin Lange was een van de deelnemers. Karin werkt als parochie-assistente in de H. Maria Magdalenaparochie in Breda-West/Prinsenbeek. “Het was een kleine groep, ongeveer 10 deelnemers,” vertelt ze. “Dat is heel prettig. Iedereen krijgt alle aandacht. Je kunt misschien ook beter spreken van een workshop. De nadruk lag op veerkracht. Je leert naar jezelf te kijken. Wat beheers ik? Hoever sta ik? Je moest verschillende tests maken. De uitkomsten bevestigden wat ik over mezelf dacht.”
Leidinggeven in de parochie “Als teamassistent heb ik te maken met vrijwilligers. Soms moet je hen aansturen. In die zin heb ik met leiderschap te maken.
Deze middag smaakt naar meer Een middag is wel erg kort. De docenten waren kundig en gemotiveerd. Ik vond hen heel goed. Leiderschap speelt in het proces van parochievernieuwing een belangrijke rol. Daarom smaakt deze middag naar meer.”