Inleiding Benedictijns Leiderschap lezing door abt Bernardus Peeters

11 January 2019

Middag over Benedictijns Leiderschap
Op vrijdag 22 februari 2019 organiseert het Sint Franciscuscentrum een middag over benedictijns leiderschap. De middag vindt plaats op Centrum Bovendonk te Hoeven en begint om 16.00 u. De bijeenkomst eindigt om 18.00 u.

De lezing wordt gehouden als onderdeel van het voorprogramma op de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino in het najaar van 2019. Deze inleiding is op zichzelf staand en ook los van de bedevaart te volgen.

Door wie
Dom Bernardus ocso, abt van de abdij de Koningshoeven in Berkel-Enschot verzorgt de inleiding.

Voor wie
De lezing is speciaal voor mensen die actief zijn in leiding en besturen van parochies en PCI's, van onderwijs- en zorginstellingen, van bedrijven en in het openbaar bestuur. Iedere andere geïnteresseerde is eveneens van harte welkom.
 

Benedictijns leiderschap
De Regel van Benedictus wijdt een afzonderlijk hoofdstuk (hoofdstuk 2) aan de taken en de plaats van de abt binnen de communiteit. Momenteel laten veel managers zich juist door dit hoofdstuk inspireren bij de uitoefening van hun taak en de beleving van hun verantwoordelijkheid. Benedictijns leiderschap is, populair gezegd "in".
Abt Bernardus Peeters zal spreken vanuit zijn eigen ervaring als abt en leraar van de abdij de Koningshoeven. Hij doet dit vanuit het gedachtegoed van Benedictus van Nurcia en Bernardus van Clairvaux. Deze laatste heilige staat aan de basis van de spiritualiteit van de cisterciënzers van de strikte observantie, de orde waartoe de abdij Koningshoeven behoort.

Over de inleider
Dom Bernardus Peeters studeerde dogmatiek aan de Theologische Faculteit te Tilburg. De monniken van Koningshoeven kozen hem in 2005 op 37-jarige leeftijd tot abt van hun abdij. In 2017 werd hij voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Programma

15.45uurOntvangst
16.00uurLezing 'Inleiding benedictijns leiderschap' door Abt Bernardus Peeters
16.50uurPauze
17.10uurVoortzetting lezing met na afloop gelegenheid tot vragen en gesprek
18.00uurEinde

 

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op deze pagina. Aan de lezing zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Bijeenkomsten

22 feb 2019 - 16:00 tot 18:00

Inleiding Benedictijns Leiderschap lezing door abt Bernardus Peeters

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven