Deze tekening legt uit wat je in de kerk ziet

20 November 2017

Het Sint Franciscuscentrum brengt deze week een illustratie uit met uitleg over een aantal typische voorwerpen die in een rooms-katholieke kerkgebouw te zien zijn. De tekening is bedoeld als aanvulling op het materiaal dat voor Open Kerkdag (26 november) beschikbaar is.

Veel bezoekers aan kerken zijn niet bekend met de betekenis van hetgeen zij in het gebouw aantreffen. Het Bisdom Breda verspreidde al eerder een kleurplaat die parochies kunnen gebruiken, samen met exemplaren van het Bisdom Magazine waarin een katern is opgenomen over het kerkgebouw.

Kerkuitleg

Volgens directeur Ben Hartmann van het Sint Franciscuscentrum is het materiaal ook zeer bruikbaar na Open Kerkdag. Ben: “De afbeeldingen zijn erg geschikt voor catechetische doeleinden. De illustratie met kerkuitleg is bovendien gekoppeld aan een informatiepagina op de website van het Sint Franciscuscentrum. Via je smartphone word je aan de hand van een QR-code automatisch naar de uitleg toe geleid.”

Geestelijke binnenkant

“Als Sint Franciscuscentrum hopen we dat het materiaal bijdraagt aan een beter begrip en een beter invoelen van het ‘geheim’ van de kerk als huis van God,” merkt Ben Hartmann op. “Dat is ook de bedoeling van Open Kerkendag: mensen uitnodigen de kerk in hun omgeving te bezoeken en parochies de mogelijkheid bieden een inkijk te geven in de geestelijke binnenkant van het geloof en de geloofsgemeenschap.”

Meer materiaal nodig?

Zowel de katernen met de kerkplattegrond uit het Bisdommagazine, de kleurplaat als de catechetische illustratie zijn na te bestellen bij het bisdom. De pagina met kerkuitleg is ook zonder QR-code te raadplegen via:  www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/kerkuitleg. Zie ook: Website Brabantse Open Kerkendag.