Bezinningsdag over geduld was een dag met een gouden randje

23 March 2019

De heilige Benedictus van Nursia spreekt in zijn Regel over geduld. Hij schrijft: "De vierde trap van nederigheid bestaat hierin dat men bij het beoefenen van de gehoorzaamheid, als men harde en onaangename dingen krijgt opgelegd of zelfs allerlei onrecht moet verduren, zwijgend en welbewust zijn geduld blijft bewaren en volhoudt zonder zich te laten ontmoedigen of het op te geven, omdat de Schrift zegt: ¨Wie tot het einde toe volhard zal hebben, zal gered worden."

Het is dan ook niet zonder reden dat het Sint Franciscuscentrum in het kader van de voorbereiding op de diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino op 16 maart 2019 een bezinningsdag over geduld organiseerde. De bijeenkomst vond plaats in de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout. Zr. Hildegard Koetsveld verzorgde de inleidingen. De dag was omlijst door het gebed van de zusters. De deelnemers vierden de eucharistie mee en baden samen met de benedictinessen van de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout het middaggebed en de vespers mee.

Pauline Vermeulen uit Eindhoven behoorde tot de deelnemers. Zij was er samen met haar man, die diaken is van het bisdom 's-Hertogenbosch. Pauline zelf is pastoraal werkster in de parochie St. Petrus’ Banden in Gilze en de parochies van de regio Alphen.

Ze spreekt met enthousiasme en warmte over de bezinningsdag. "Zr. Hildegard is een zeer deskundige spreekster. In etappes heeft ze ons ingeleid in het wezen van het geduld. Zr. Hildegard deed dit aan de hand van de Regel van Benedictus, het Nieuwe Testament en enkele bijbelse voorbeelden uit het boek Job en de tweede brief van de apostel Paulus aan de Tessalonicenzen. Ze legde een verband tussen geduld en het bijbelse begrip loutering. Zelf werd ik geraakt door haar uitleg van de drie jongelingen in de vuuroven zoals beschreven in het boek Daniel. In de vuuroven, waar ze gelouterd werden, prezen ze God. Door deze loutering leer je de ander dragen in zijn anders-zijn. Ik kan het niet zo mooi zeggen als Zr. Hildegard maar toch."

Pauline vond het erg fijn dat ze samen met haar echtgenoot deze dag mocht meemaken. "Deze bezinningsdag was voor ons op maat gesneden en hielp ons om te groeien in ons geloof."