‘Zeven Laatste Woorden van onze Verlosser’ een indrukwekkende vastenmeditatie

25 March 2018

Ongeveer 100 aanwezigen luisterden op zondag 18 maart 2018 naar een opvoering van de Haydns 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz' in de basiliek van Sint Jan de Doper in Oosterhout. Het ensemble La Chapelle Sauvage onder leiding van de Vlaamse dirigent Karel de Wilde voerde het muziekstuk op. Bisschop Liesen sprak bij elk van de zeven kruiswoorden een korte meditatie uit.

Gezamenlijk initiatief

Het concert was een gezamenlijk initiatief van het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda en de Sint Catharinaparochie in Oosterhout.

Meditaties door bisschop Liessen

Bij elk van de zeven kruiswoorden sprak bisschop Liesen een korte meditatie uit. Deze overwegingen mondden steeds uit in een kort gebed waardoor de aanwezigen tijdens de muziek biddend overwogen en zo het lijden van Jezus Christus mee beleefden. Het hoogtepunt van de uitvoering werd gevormd door de aardbeving op het einde van de uitvoering. De evangelist Matteűs beschrijft dat op het moment dat Jezus stierf het voorhangsel van de tempel scheurde, de aarde beefde en de rotsen spleten.

De zeven kruiswoorden van Jezus - Joseph Haydn

Joseph Haydn (1732-1809) was een gelovig componist. Tussen 1783 en 1786 schreef hij de Zeven laatste Woorden van Christus in opdracht van een broederschap uit de Spaanse stad Cádiz. Hij componeerde een muziekstuk dat bestond uit een inleiding, zeven langzame stukken bij elk van de kruiswoorden en het slotdeel, de indrukwekkende terromoto. Tijdens de uitvoering in de Goede Week waren de muren, ramen en pilaren van de kerk afgedekt. Één in het midden hangende lamp verlichtte de duisternis. Omstreeks 12 uur in de middag sloten de deuren en speelde de muziek. Na het voorspel overwoog de bisschop een van de kruiswoorden. Na zijn preek knielde hij voor het altaar en ging de muziek verder. Op deze manier werd het beluisteren van de ‘Zeven Laatste Woorden’ een indrukwekkende godsdienstoefening,

La Chapelle Sauvage

La Chapelle Sauvage onder leiding van Karel de Wilde is een internationaal intitiatief van jonge professionele musici. Hun bezetting wisselt al naar gelang het muziekstuk dat zij spelen. Het orkest maakt gebruik van hedendaagse inzichten en de modernste technieken bij het verzorgen van zijn concerten.