De jongere op zoek naar houvast

Rosalina Boer - Wirken 4 February 2020

Identiteit van scholen en identiteit van de jongere
Scholen hebben een eigen identiteit en de een draagt dit duidelijker uit, de ander houdt het meer algemeen. De identiteit kan voortkomen uit een bepaalde ideologie, een visie van een onderwijsontwerper, dan wel van een geloofs- of levensovertuiging. Als je dit legt naast de strubbelingen van de jongeren, dan zijn er enkele overeenkomsten te vinden. Elke jongere onderzoekt zijn eigen identiteit, zit in een proces van bewustwording van zichzelf tegenover de omgeving. Waar eerst het kind zijn weg vindt naast zijn ouders, zien we een jongere zich losmaken van het bekende. De jongere wil op eigen benen staan. Wanneer staat een jongere stevig? Met name op het moment dat zijn voeten de grond goed kunnen voelen. Een missie voor de scholen om de leerlingen daarin te begeleiden.

Ontwikkelen van identiteit
Binnen het onderwijs is men zich er steeds meer van bewust dat het proces van leren en opgroeien verder gaat dan alleen kennis vergaren. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt meer aandacht ??? voorop het leerproces. Immers, een jongere die zich gehoord voelt en ruimte krijgt om zijn identiteit te ontwikkelen, staat meer open voor het cognitieve aspect in zijn ontwikkeling.
Een jongere heeft ondersteuning nodig in het leren over de ander: Waarom denkt de ander zo? Wat maakt dat wij verschillen in opvattingen? Maakt dat ons nog gelijken of zal de een voor de ander moeten buigen? Juist de jongere zoekt zijn identiteit door te spiegelen aan zijn ‘peers’, zijn leeftijdsgenoten. Voor de katholieke scholen liggen hier kansen.

Zo ook op het Markland College in Zevenbergen. Als school evalueren zij het onderwijsproces om de paar jaar. Met nieuwe input werkt de school doelen uit, om daar zich de komende jaren op te focussen. Een proces dat iedere school doorgaat. Echter het Markland College heeft nu een andere aanpak gekozen. Zij treden daarin buiten hun comfortzone en zijn een nieuwe weg ingeslagen. Waar de school voorheen vanuit het team van leerkrachten, vervolgens de leerlingen en uiteindelijk ook nog wat partners daarbuiten, een plan schreef voor de komende jaren, draait deze school het om: het Marklandcollege heeft ervoor gekozen om eerst te gaan luisteren naar wat de samenleving vraagt én wat instellingen hen te bieden hebben. Eerst de partners in de maatschappij. Denk hierbij aan bedrijven, de gemeente, sociaal-culturele instellingen en de kerk.

Kerk en school
Als ‘kerk’ was ik samen met Peter Derks, pastoraal werker van de Bernardusparochie in Oudenbosch en Zevenbergen, op een bijeenkomst die werd gehouden op 8 januari 2020 op het Markland College. Diverse maatschappelijke partners, stakeholders, werden uitgenodigd om in een pitch van enkele minuten aan te geven waar in hun ogen de uitdagingen liggen en ook de kansen in samenwerking met de school.
Om een katholieke identiteit op een school te verstevigen, zijn 5 minuten zeer beperkt. De kerk is geen commercieel bedrijf, maar wil juist laagdrempelig de mensen welkom heten. Niet aan het oppervlak blijven, maar de diepte in durven te gaan. Kwetsbaar zijn en dan elkaar vinden. Hierop was onze presentatie gericht. We hielden het management van de school, docenten en collega- stakeholders een tekst voor uit het boek Prediker, waarin wordt aangeduid dat alles leegte is, er is niets nieuws onder de zon. Maar is dat werkelijk zo, wanneer wij naar de jongeren kijken? Waar liggen hun behoeftes? Zijn zij niet dwalende in de woestijn, zoekend naar antwoorden en bevestiging? En hoe verhoudt de leegte zich tegenover hun energie en levensvreugde?

Ruimte maken voor de Heilige Geest
Hoe mooi zou het zijn dat scholen, en in dit geval het Markland College, zich uitgenodigd zou voelen om daar samen met ons naar te kijken! Dat de steun van de kerk, die wij hebben aangeboden, er mag zijn voor hun leerlingen. Dat zij zich zo welkom mogen voelen bij God! Daartoe hebben wij op deze stakeholders bijeenkomst de aanwezige mensen uitgenodigd om een kaarsje aan te steken bij de Heilige Familie, die wij speciaal voor deze gelegenheid hadden klaargezet. Hoe dankbaar is het om naast het delen van onze eigen gedachten en woorden, ook ruimte te mogen creëren om de Heilige Geest zijn werk te laten doen.
Het Markland College gaat verder op onderzoek uit. Elkaar ontmoeten, begrijpen en waardering uitspreken is een begin van een vruchtbare samenwerking. Het gesprek met het Markland College wordt voorgezet.

Mede namens Peter Derks,
Rosalina Boer-Wirken

Vergelijkbare artikelen