Burgerschapskunde en sociale leer

Medewerkers van het Sint Franciscuscentrum en zijn donderdag 27 januari in gesprek gegaan met een vijftal vertegenwoordigers uit het voortgezet onderwijs in het bisdom. In dat gesprek is gezocht naar de bijdrage die het bisdom zou kunnen leveren aan de opdracht die de scholen hebben om burgerschap bij de leerlingen te ontwikkelen. De onderwijsdeskundigen toonden hoe het vak op een aantal plaatsen al goed ontwikkeld is, maar pleitten voor het ontvangen van inspiratie van het bisdom vanuit de sociale leer. Daarbij zou het waardevol zijn als daarin de identiteit van het katholieke onderwijs zichtbaar werd.

Het Sint Franciscuscentrum gaat er mee aan de slag.