Kwaliteitsgesprekken rond de zending in zorginstellingen

Met behulp van een aantal geestelijk verzorgers uit zorginstellingen is er een gespreksronde opgezet waarin per instelling de geestelijk verzorger met de bisschop of gedelegeerde, en met het bestuur van de instelling (of gedelegeerde) in gesprek gaat over de inhoud van de zending voor de betreffende instelling. De bedoeling is in drie jaar al de geestelijk verzorgers met zending en hun bestuursvertegenwoordiging te hebben gesproken. De bedoeling van de gesprekken is om de geestelijk verzorgers en hun instelling te helpen bij het ontwikkelen van een voor hun situatie  passende invulling van de kerkelijke erkenning van hun werk.De eerste gesprekken zijn inmiddels gehouden en zijn goed verlopen. Het bleken heel verrijkende uitwisselingen op te leveren.