Zalig Kerstmis en een gezegend 2017

"Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft" (Luc. 2,14)

Wij wensen u allen een gezegend Kerstmis toe en alle goeds voor het 2017.