Bruidsparen

Elk paar is uniek. Er is nog nooit een stel, een huwelijk, een liefde geweest zoals dat van jullie. Tegelijkertijd is het huwelijk zo oud als de mensheid. Het verlangen naar de ander is in ons mensen geschapen. Als katholieken geloven we dat Gods plan voor man en vrouw er een is van geluk. En juist om dat geluk te beschermen, neemt ze het huwelijk heel serieus. In dit artikel gaan we in op de vraag: wat doe je eigenlijk als je ‘trouwt voor de katholieke kerk’?

Als je trouwt in de kerk, ontvang je een sacrament: het sacrament van het huwelijk. In het woord sacrament zit het woord ‘sacrare’ wat toewijden of heiligen betekent. Het is dus een viering waardoor je genade ontvangt. Oftewel: dankzij het sacrament ontvang je de kracht voor je huwelijk. Niet alleen op de trouwdag zelf, maar voor je hele leven. Tenminste, als je om die genade blijft bidden.

Wat beloof je?

Trouwen is jezelf aan de ander geven. De trouwbelofte is dan ook:  (naam), ik aanvaard je als mijn man/vrouw, en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.

Voor je de trouwbelofte uitspreekt stelt de priester namens de Kerk een paar belangrijke vragen:

  • U bent hierheen gekomen om met elkaar te trouwen. Doet U dit uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart?
  • U gaat elkaar trouw beloven. Bent u bereid elkaar lief te hebben en te waarderen al de dagen van uw leven?
  • U gaat een gezin stichten. Bent U bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn kerk op te voeden?

Uit deze vragen kunnen we vier belangrijke kenmerken van het huwelijk halen.

  1. Vrijheid: ‘Doet u dit uit vrije wil?’
  2. Trouw: ‘U gaat elkaar trouw beloven’
  3. Volledig: ‘Bent u bereid elkaar lief te hebben, alle dagen van uw leven?’
  4. Vruchtbaar: ‘Bent U bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn Kerk op te voeden?’

Weten waarom de priester dit vraagt? Lees dan hier verder.
Download hier het huwelijksmagazine ‘Ja, ik wil’.

Vrijheid

Echte liefde is vrij om te kiezen. Dat is heel wezenlijk, want als er sprake is van dwang is er ook geen sprake van een vrije liefde. Vraag is dus of je helemaal vrij bent in je keus voor de ander. Misschien vinden je ouders deze partner wel helemaal geweldig voor jou en zetten ze je onder druk tegen je wil in. Het kan ook zijn dat je bang bent om alleen te blijven en de ander nodig hebt om je hoofd boven water te houden. Ook dat kan leiden tot onvrijheid. Vandaar deze vraag.

Trouw

‘U gaat elkaar trouw beloven’, is het volgende kenmerk van de ondervraging. Op zich is dat duidelijk, maar in de praktijk nog niet altijd even makkelijk. De kans is reëel dat je op een dag minder voelt voor je wederhelft en wel verliefd wordt op die leuke collega of buurman. Dan komt het erop aan. Het duidt er op dat je besluit om trouw te zijn aan deze éne persoon elke dag opnieuw. Net zoals God altijd trouw is aan ons.

Volledig

Eigenlijk is het bovenmenselijk om te beloven dat je elkaar zult liefhebben alle dagen van je leven. Want wij kunnen nog geen dag verder kijken, laat staan tot het eind van ons leven. Maar zoals eerder gezegd: huwelijksliefde draait om geven. Je geeft jezelf definitief en volledig, totaal. Dat lijkt wellicht bijna niet haalbaar, maar je doet het niet alleen of met z’n tweeën, maar samen met God!

Vruchtbaar

Man en vrouw zijn van begin af aan geroepen om vruchtbaar te zijn: weest vruchtbaar en wordt talrijk (Genesis 1, 22). Echte liefde kan niet ingekapseld worden, maar wil delen en vruchtbaar zijn. Dat is concreet door het krijgen van kinderen, maar als je die niet kunt krijgen kun je nog steeds op heel veel manieren vruchtbaar zijn als echtpaar.

Conclusie

Vrij, trouw, volledig en vruchtbaar. Dat zijn de kenmerken van een echt kerkelijk huwelijk. En dat heeft de Kerk niet ‘zomaar bij elkaar bedacht’, maar gekeken naar datgene wat Christus gedaan heeft voor ons. In zijn liefde heeft hij zich volkomen vrij, volledig  en trouw tot aan het kruis wegschonken. Op z’n zachtst gezegd kun je zeggen dat zijn gave heel vruchtbaar is geweest. En wij zijn in het huwelijk tot hetzelfde geroepen