Opa's en oma's

Voor veel grootouders valt het niet mee om te zien dat hun eigen kinderen vrijwel niet meer naar de kerk gaan. Als geloof in Christus en de Kerk wel belangrijk voor je zijn, doet dat pijn. Als er kleinkinderen komen, rijst de vraag of je er met hen wel over kan spreken. Dat is een gevoelige kwestie. Wat zijn de mogelijkheden?

Een jongen vertelde over de relatie met zijn gelovige grootouders: “elke keer dat we in de auto stapten, bad mijn opa een gebed tot de heilige Christoffel, de heilig van de verkeersdeelnemers. Dat vond ik bijzonder!"

Bidden voor…

Of kleinkinderen uiteindelijk gelovige christenen worden, kan niemand zeggen. Kinderen die geloof meekrijgen van hun ouders kunnen afhaken en kinderen die Christus leren kennen dankzij het gebed en het getuigenis van hun grootouders kunnen dit de rest van hun leven uitdragen. Uiteindelijk is geloof een kwestie van genade. En daar kunnen grootouders altijd voor bidden.  Een goede manier is om dat samen met anderen te doen. Zie hierover de pagina van ‘Biddende Moeders’ (link: activiteiten.biddende moeders).

Vertellen over…

Zeker als ‘gelovig zijn’ door de ouders van het kind niet meer beleefd wordt, kan het een gevoelig punt zijn om erover te spreken met het kleinkind. Anderzijds mogen grootouders leven zoals ze altijd doen. Als de kleinkinderen komen logeren in het weekend dan is het normaal dat ze meegaan naar de mis. Hetzelfde geldt voor het nemen van een moment van gebed voor het eten en het slapen. Het wordt een punt van overleg met de ouders als grootouders het kleinkind willen dopen of structureel catechese willen geven.

Geloof voorleven…

Een van de belangrijkste ingrediënten van geloofsoverdracht is om het geloof voor te leven. Kinderen leren veel door imitatie en vooral van de mensen waar ze van houden. Hoe meer de grootouders dus het geloof ook echt beleven in het dagelijks leven, hoe sterker.

Heilige opa en oma

Op de feestdag van de heilige Joachim en Anna benadrukte Paus Franciscus hoe belangrijk het is om een uitwisseling tussen de generaties te handhaven, vooral binnen de context van de familie. Paus Franciscus: “De heilige Joachim en Anna waren deel van een lange keten van mensen die de liefde tot God overdroegen. Die liefde, tot uitdrukking gebracht in de warmte en de liefde van het gezinsleven, bereikte Maria. Zij ontving de Zoon van God in haar schoot en gaf Hem aan de wereld, aan ons. Hoe kostbaar is de familie, de bevoorrechte plaats om het geloof door te geven!”, sprak de paus.