Kinderen

Als het geloof voor jou als ouder belangrijk is, wil je dat graag doorgeven aan je kinderen. Hoe doe je dat? In dit artikel hebben we gebruik gemaakt van een onderzoek waarin deze vraag centraal staat: wat zijn elementen in de opvoeding die bijdragen aan de keuze voor het geloof?

De relatie

Het is bijna een open deur, maar wat heel duidelijk naar voren komt, is dat een goede en liefdevolle ouder-kindrelatie belangrijk is voor de geloofsoverdracht. Hoe sterker de band, hoe belangrijker kinderen het geloof van hun ouders vinden. Bovendien begrijpen kinderen beter wat de ouderlijke onvoorwaardelijke liefde van God is, als ze ouders hebben die onvoorwaardelijk van hen houden….

Vraag die rijst is: Wat is onvoorwaardelijk?  Dat betekent dat je van het kind houdt zoals het is: dik, dun, slim, sportief, niet sportief, mooi, minder mooi enz. En dat kan meer moeite kosten bij het ene dan bij het andere kind. We zijn zelf nu eenmaal geen perfecte mensen.

Manieren om onvoorwaardelijke liefde over te brengen:

  • echte aandacht geven
  • lichamelijk contact, aangepast aan de leeftijd van het kind. Met een meisje van drie jaar ga je anders om dan met een zoon van zestien.
  • kleine attenties. Dat hoeven geen bijzondere cadeaus te zijn, maar meer tekens van aandacht. Bijvoorbeeld het ‘lievelingskostje’ koken voor het kind dat een lastig proefwerk heeft gehad.
  • Positieve blik en bevestiging. We zijn zo snel geneigd om te mopperen. Vaak is het effectiever om vooral positief te bevestigen.
  • Grenzen stellen. Niet uit frustratie, dat zorgt er snel voor dat we het kind vernederen.

2. Met hart en ziel geloven

Kinderen voelen of jij echt geraakt bent en enthousiast bent over je geloof. Als je als ouders authentiek bent, dan zullen ze je snel volgen. Over de hele linie geldt natuurlijk dat kinderen het gedrag van hun ouders overnemen, of het nu positief of negatief is. ‘Modeling’ heet dat. Als je met positieve woorden spreekt over Jezus en wie Hij is in jouw leven, dan raakt dat.

Andere manieren om dit concreet te maken:

  • Echt het geloof leven door-de-dag heen. Dus ‘geloof’ kreeg bij de ouders die dit uiteindelijk ook wisten over te dragen een belangrijke plaats in hun dagelijks leven en niet alleen op bijzondere momenten. Bijvoorbeeld door samen te bidden voor de patiënt als er in de verte een ambulance klinkt.
  • Bidden. Ouders die geloof wisten over te brengen naar hun kinderen baden voor hen en met hen.
  • Ontmoetingen met andere gelovige gezinnen. De kerk had een belangrijke plek in het leven van deze ouders. Vooral voor tieners zijn gelovige vrienden heel belangrijk.

Bron:

Revolutionary Parenting. George Barna. 2010.