Meer weten

Contact

Het Gezinspastoraat van het bisdom Breda wordt gecoördineerd vanuit het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom.

Contact opnemen kan door te mailen, bellen of schrijven naar:

Sint Franciscuscentrum
Gezinspastoraat
Veemarktstraat 48 (bezoekadres)
Postbus 90189
4800 RN Breda
Tel. 076 – 5223444 of 06-17 27 83 02
gezin@bisdombreda.nl.

Contactpersoon is Brechje Loenen-Sax

Meer weten - links

Links gezinspastoraat

In Nederland zijn veel katholieken actief wat betreft kind & geloof, gezinswerk: Kinderwerk Samuel Advies : Kinderwerk thuis en in de parochie KISI kids :... Lees verder