Zesde Dag: Arezzo

Donderdag 17 oktober 2019
Arezzo ligt ongeveer 80 kilometer ten zuidoosten van Florence en telt ongeveer 100.000 inwoners. De stad ligt gunstig aan de weg tussen Rome en Florence. Arezzo is in de zevende eeuw voor Christus  gesticht door de Etrusken. In de derde eeuw kende Arezzo al een christelijke gemeente. Vanaf 270 is in de stad een bisschopszetel. De heilige Donatus was de tweede bisschop van de stad. Hij stierf de marteldood tijdens de kerkvervolgingen van Diocletianus (keizer van 284 tot 305). Hij is de tweede patroonheilige van de kathedraal. Donatus werd begraven op de heuvel van Pionta. Zijn opvolger, bisschop Gelasius bouwde op deze plaats een gedachteniskapel en een kerk die toegewijd werd aan de heilige Stefanus. Tot 1203 waren de kathedraal en het bisschoppelijk paleis daar gelegen. De bisschoppen woonden en werkten in een ommuurde vesting.Tijdens de volksverhuizing verdedigden de bisschoppen de stad.

In de dertiende eeuw veranderde dat en ontstond een nieuwe stad op de Colle di San Donato. Hier verrees in 1277 de drieschepige nieuwe dom. De voorgevel werd pas voltooid in de periode 1896 tot 1914 en het schip in 1510. Het interieur lijkt op de de kerken van de bedelorden waarvan er ook enkele in Arezzo zijn. Het hoofdaltaar met het graf van Donatus behoort tot de rijkste marmeren altaren van Italië. Het is in de tweede helft van de veertiende eeuw gemaakt door kunstenaars uit Florence en Arezzo. In 1340 is het gebeente van Donatus van de oude kathedraal op de Pionta heuvel naar de huidige overgebracht. Op 16 reliëfs zien we episodes uit het leven van Donatus. In het linkerzijschip bevindt zich een vijftiende-eeuws fresco van de heilige Maria Magdalena van de hand van Piero della Francesca. In de periode van 1796 tot 1817 is na een wonder de kapel van de Madonna del Conforto gebouwd. Deze kapel heeft gotische pilaren en kruisgewelven maar een classicistische koepel. Het is een vroeg voorbeeld van een historiserende bouwstijl uit de achttiende eeuw. In deze kathedraal ligt ook paus Gregorius X (1320-1330) begraven. 

Vergelijkbare artikelen