Zevende Dag: Sotto il Monte

Vrijdag 18 oktober 2019
Sotto il Monte is een kleine gemeente in de omgeving van Bergamo. Eigenlijk een gewone Italiaanse plaats. In 1881 is hier Angelo Roncalli geboren. Angelo Roncalli werd priester, bisschop, patriarch van Venetië en in 1958 tot paus gekozen. Hij nam de naam Johannes XXIII aan. Hij won de harten van velen door zijn goedheid. In 1959 kondigde hij het Tweede Vaticaans Concilie aan dat van 1962 tot 1965 gehouden werd. Paus Johannes XXIII heeft de voltooiing van dit concilie niet meer meegemaakt. Hij stierf in 1963. Dit concilie heeft grote invloed op de moderne kerkgeschiedenis.
Zelf schreef Johannes XXIII twee belangrijke encyclieken. ‘Mater et Magistra’ (1961) is van belang voor de ontwikkeling van de sociale leer terwijl ‘Pacem in terris’ (1963) van betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de vredesbeweging. Paus Franciscus verklaarde paus Johannes XXIII op 27 april 2014 heilig samen met Johannes Paulus II, die op zijn beurt Johannes XXIII zalig had verklaard.

Sotto il Monte heeft zich ontwikkeld tot een bedevaartplaats. Bedevaartgangers kunnen het geboortehuis, een museum en de kerk waarin Johannes XXIII gedoopt is bezoeken.

 

Vergelijkbare artikelen