Een feestelijke gezinsdag ‘Geen grotere liefde’

De zon hielp een handje mee om van de gezinsdag op 7 juli jl. een stralende dag te maken. Ruim dertig kinderen en ongeveer even zoveel volwassenen gingen in op het thema ‘Geen grotere liefde’.

Weg van de verrijzenis

De dag begon met een eucharistieviering. Aansluitend sprak Monseigneur Liesen over het thema. Als de dood van Jezus al zo’n grote uitwerking voor ons heeft (Hij verzoent ons met God), wat voor betekenis heeft zijn verrijzenis dan wel niet? Na de evangelies volgen de “Handelingen van de apostelen”, en dat is niet omdat er geen handelingen van Jezus meer zouden zijn, maar omdat Hij nu op een ander manier handelt: door en met en in ons. De bisschop gaf drie wegen aan om de weg van de verrijzenis te leven. Op de eerste plaats door tijd te maken voor stilte en gebed en je bewust te worden van Jezus die leeft. Juist het voorbeeld van ouders is daarbij cruciaal voor kinderen: zo heeft de bisschop thuis zijn ouders zien bidden en zij hebben hem leren bidden. Op de tweede plaats door te letten op wat je in huis haalt: wat komt er letterlijk en figuurlijk ‘bij je binnen’ via je inkopen, de televisie en internet? Waar vind je voeding en kracht? Waar besteed je je tijd aan? De derde stap ligt in de relatie met anderen, gelovigen en ongelovigen, daar waar ze zijn en waar ze mee bezig zijn. Jezus leeft en Hij is bij je; zijn Geest legt woorden voor hen in je mond. Nooit bang zijn om als christen te leven.

Heiligen in het bos

In de middag gingen alle gezinnen “heiligen zoeken” in het bos. Heiligen zijn voorbeelden van mensen die hun leven hebben gegeven aan God en hun naasten, op allerlei verschillende manieren. Zo was er de heilige Jozef, de heilige Paulus en Silas die in de gevangenis zaten en de heilige Franciscus. Als een heilige gevonden was, moesten de kinderen en ouders daar een opdracht doen: timmeren bij Jozef en ‘visjes vangen’ bij Franciscus. Als beloning kregen ze een letter. Alle letters samen vormden het woord ‘LIEFDE’. Dat kon worden ingewisseld voor een ijsje in de zon! 

Aan het eind van de middag was er een moment van stille aanbidding bij de Heer: zo kon ieder van hart tot Hart met Hem uitwisselen. De dag werd afgesloten met frietjes.