Gezinsdag 2017: 'Geluksvogels' gevonden

Ongeveer tachtig enthousiaste geluksvogels zwermden op zaterdag 17 juli 2017 door de gangen en de bossen rond Centrum Bovendonk in Hoeven. Ze namen deel aan de gezinsdag die het Sint Francisuscentrum organiseerde genaamd Geluksvogels. De ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding boden een gastvrij huis aan gezinnen en enkele alleenstaanden die zich samen afvroegen hoe je kinderen tot gelukkige mensen opvoedt.

Anna Plakas verzorgde de hoofdmoot van de dag. Anna Plakas is moeder van twee jonge kinderen. Anna studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden en is als docent-onderzoeker verbonden aan de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Ze woont in de omgeving van Bergen op Zoom.

Opvoedingsstijl

Ze stelde de vraag hoe ouders hun kinderen tot geluksvogels kunnen maken? Hoewel deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, zijn er wel een aantal principes te noemen die de kans vergroten om gelukkig te worden. In de eerste plaats vergt opvoeden maatwerk; wat heeft dit kind nodig? Noodzakelijk hierbij is de Genade van God, want in een wereld die gebroken is moeten we allemaal onze weg zien te vinden.

Ze hield een pleidooi voor een autoritatieve opvoedingsstijl. Pedagogen onderscheiden, aldus Plakas, vier opvoedingsmodellen: - Het autoritaire model, gekenmerkt door weinig warmte en veel sturing - Het laissez-faire model, gekenmerkt door weinig warmte en weinig sturing - Het permissieve model, gekenmerkt door veel warmte en weinig sturing - Het autoritatieve model, gekenmerkt door veel warmte en veel sturing

Plakas schetste de kenmerken van deze autoritatieve opvoedingstijl. De opvoeder

  • stelt duidelijke regels
  • legt de kinderen de bedoeling van de regel uit, eventueel stellen de opvoeders de regels samen met de kinderen op
  • ontwikkelt deugden als moed, rechtvaardigheid en vrijgevigheid
  • motiveert kinderen tot het doen van het goede 
  • laat kinderen de natuurlijke consequenties van hun daden ervaren
  • ondersteunt kinderen bij het maken van hun eigen keuzes 
  • laat kinderen liefde voelen
  • let op de kracht van woorden
  • heeft geduld, kinderen mogen fouten maken geeft realistische complimenten
  • koestert tradities in het gezin, tradities zorgen voor geborgenheid en fijne herinneringen.
Voorbeeld en geloofsoverdracht

Van belang is dat kinderen leren door het nadoen van volwassenen. Daarom is het goede voorbeeld belangrijk. Dat geldt ook voor de geloofsoverdracht. Anna Plakas benadrukte het belang van een natuurlijk gebedsleven in een gezin. “Bidt gewoon het Onze Vader en het Weesgegroet. Laat ruimte voor vragen en geef de kinderen een realistisch wereldbeeld mee,” adviseerde ze de aanwezige ouders. Op deze manier worden kinderen geluksvogels.

In het middagdeel stelden de ouders vragen. Anna beantwoordde deze vanuit haar wetenschappelijke kennis maar ook vanuit haar eigen ervaring als moeder.

Eucharistieviering en gezinszegen

De dag begon met een eucharistieviering waarin bisschop Liesen de hoofdcelebrant was en sloot af met een gezinszegen. Op deze manier had God het eerste en het laatste woord. In zijn homilie benadrukte bisschop Liesen dat we leven in een tijd waarin het consumentisme hoogtij viert. De klant is koning. Echt geluk is niet te koop. Het zijn van een geluksvogel hangt samen met de zorg die God voor ons heeft. God is Onze Vader en zorgt voor ons. In dit spoor mogen we voor elkaar zorgen. Op deze manier vlecht God zich in ons leven. Hij heeft zorg voor ons. Dit vieren we in de eucharistie. De kinderen volgden hun eigen programma.

Verschillende vrijwilligers maakten door hun inzet de dag tot een succes. Een gezellige en informele fritesmaaltijd besloot de dag.

Het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum organiseert de volgende gezinsdag op 10 maart 2018.