Gezinsdag 2016

Communicatie was het sleutelwoord tijdens de gezinsdag van het bisdom Breda. Deze vond plaats op 17 juli 2016 in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Ongeveer 60 belangstellenden namen deel aan deze dag. Annemieke Porro uit Breda is tevreden: "We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om in contact te komen met andere gelovige gezinnen om met hen activiteiten op geloofsgebied te ondernemen. Deze dag voldoet aan onze behoefte."

Voor ouders en kinderen was er een afzonderlijk programma. De kinderen hadden een inhoudelijk programma onder leiding van Ineke Leemput (p.w.) en vermaakten zich vervolgens prima in het wandelbos bij Bovendonk waar ze genoten van een spelprogramma. De ouders bogen zich aan de hand van richtvragen over hun onderlinge communicatie.

Kleine kerk van het gezin

De echtparen Arjan en Geralidine Steltenpool uit Breda en Andre en Ellen Kriekaart uit Hoogkarspel van Encounter Nederland benadrukten in hun voordrachten het belang van luisteren en communicatie om om te gaan met verschillen. "Wat we willen is luisteren met je hart, met je oren, met heel je wezen. Dat is meer dan met je oren registreren wat er gezegd wordt," aldus Arjan en Geraldine. "het is je laten raken door de ander. Focus jezelf op wat hij of zij zegt en veroordeel niet. Probeer hem ook niet te veranderen. Luister met je hart. Wie liefheeft, luistert anders." Andre en Ellen Kriekaart spraken over de concrete organisatie van de Encounter-weekenden. Deze worden begeleid door drie echtparen en een priester. "Vroeger wilde ik naar Afrika om daar de wereld te verbeteren," zei Ellen. "Door deze weekeinden heb ik ontdekt dat je thuis de wereld kunt verbeteren. Daar is ook de Kerk. Ik spreek zelf over de 'Kleine Kerk van mijn gezin'. Daar ligt mijn verantwoordelijkheid."

Een korte gezinszegen besloot de dag.

De volgende gezinsdag zal plaatsvinden op zaterdag 25 maart 2017, ook in centrum Bovendonk in Hoeven.