Studiedag Theologie van het Lichaam

9 March 2017

Op donderdag 20 april 2017 geeft Luc Simons (pr.) opnieuw de vorming ‘theologie van het lichaam’. Hij heeft eerder gesproken op 7 januari jl. Voor veel beroepskrachten, waaronder de diakens in opleiding, was het lastig deze dag vrij te maken. Vandaar deze herhaling. 's Avonds van 19.00 - 21.00 uur is Luc nog beschikbaar om concrete vragen te beantwoorden. 

Deze vormingsdag is bedoeld voor iedere geïnteresseerde. Ondanks dat de inhoud niet eenvoudig lijkt, verstaat Luc de kunst om dit onderwerp heel inzichtelijk te maken, ook voor degenen die geen theologische achtergrond hebben. Onderaan deze pagina wordt de inhoud en achtergrond globaal geschetst. 

Programma Studiedag
9.30    Ontvangst met koffie/thee/koek
9.45    Inleiding 1
10.45  Koffie/thee
11.00  Inleiding 2
12.15  Lunch (zelf boterham meenemen).
12.45  Buiten luchtje scheppen
13.15  Inleiding 3
14.30  Koffie
15.00  Inleiding 4
16.00  Afronding, afsluiting in de kapel met stille aanbidding.

Programma Vragenuur n.a.v. de Studiedag
19.00  Ontvangst
19.15  Vragenuur met Luc
21.00  Afronding

Locatie is Conferentiecentrum Bovendonk. De Studiedag wordt gegeven in de Johanneszaal, het Vragenuur in het leslokaal op de eerste etage. 

Er wordt gezorgd voor koffie, thee en versnaperingen. We willen u wel vragen om zelf brood mee te nemen voor de lunch. Mocht u beide onderdelen willen volgen en tussendoor niet naar huis kunnen vanwege een te grote afstand, neem dan contact op met Brechje Loenen. Er wordt dan voor avondeten gezorgd. 

Aanmelden voor deze dag kan door onderstaand formulier in te vullen of via: opgave@sintfranciscuscentrum.nl. Mocht u inhoudelijke vragen hebben over deze studiedag, neem dan contact op met Brechje Loenen.

 

Achtergrond en inhoud

De inmiddels heilige Paus Johannes Paulus II is de geestelijk vader van de Theologie van het Lichaam. Hij heeft deze tijdens 132 woensdagochtend-audiënties op het Sint Pietersplein geformuleerd. De titel ‘Theologie van het Lichaam’ is bijna merkwaardig. Theologie gaat immers over God. Hij is hoog en heilig en als we over het lichaam denken is dat heel ‘basic’. Het trekt ons naar beneden. Het lijkt bijna alsof die twee niet bij elkaar horen.

Johannes Paulus II zegt dat het lichaam de authentieke toegangspoort is tot de theologie. Dit beleven we heel sterk in ons geloof: als we een sacrament ontvangen, worden we geraakt op of in ons lichaam: we worden besprenkeld met water, gezalfd met olie of ontvangen de Eucharistie in ons lichaam.

De Theologie van het Lichaam is veel meer dan een visie op man en vrouw of seksualiteit, maar gaat veel fundamenteler over ons eigen mens-zijn en het plan van geluk dat God met ons had vanaf het eerste begin. In een denkbeeldige drieluik kijkt de paus terug naar onze schepping als mens, onze roeping vanuit de oneindige liefde van God. Daarna bespreekt de paus de mens die door de zondeval in een gebroken staat terecht is gekomen. In die staat leven we allemaal, maar tegelijkertijd zijn we geroepen om te leven vanuit de kracht van de verlossing van Christus. Het derde luik is een beschouwing over de ‘eschatologische’ mens: de mens in de eeuwigheid, onze uiteindelijke bestemming.

Deze dag is echt een studiedag, maar het is zeker dat u aan het eind inzicht heeft in de vernieuwende visie van Johannes Paulus II. Aangezien Luc Simons de tijd nodig heeft om deze visie uit te leggen en maar kort in te gaan op concrete vragen, is het vragenuur in de avond erbij georganiseerd. 

Bijeenkomsten

20 apr 2017 - 9:30 tot 16:30

Studiedag Theologie van het Lichaam

Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven