Kinder- en tieneractiviteiten in het Bisdom Breda

Ouders vroegen ons om een overzicht van alle gelovige activiteiten gericht op kinderen en tieners in het Bisdom Breda. Hieronder een overzicht, met ook een paar goede landelijke initiatieven: 

 

Catechese voor kinderen 

Iedere eerste zaterdag van de maand geeft Rector Schnell catechese aan kinderen van 7 tot 12/14 jaar. Plaats: Bovendonk. Tijd: van 9.30-10.30 uur. Voor de ouders is er dat uur aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in de studentenkapel. Wie interesse heeft kan de rector een mail sturen: rector@pdob.nl. Neem sowieso even contact op als je je kinderen hieraan wil laten deelnemen.

 

Geloofsfeest voor kinderen

Een keer per jaar organiseert het gezinspastoraat dit feest voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De bedoeling hiervan is dat kinderen ervaren dat geloven een feest is. Er wordt een Evangelie of ander bijbelverhaal uitgewerkt met theater, een ‘dagliedje’ en doe-workshops. Hoogtepunt is de feestelijke eucharistieviering. Het volgende geloofsfeest is op zaterdag 29 juni 2019 in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal. Dit keer gaat het over de Heilige Petrus en Paulus. Opgeven kan al via: gezin@bisdombreda.nl. Klik hiervoor meer info. 

 

Gezinsdagen

Twee keer per jaar zijn er gezinsdagen. Er wordt veel aandacht besteed aan het kinder- en tienerprogramma: als de kinderen een goede dag hebben, hebben de ouders dat ook! 

In 2019 zijn de dagen op 17 maart en 6 juli. Aanmelden kan via: gezin@bisdombreda.nl

 

Kindernieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is gratis en bestemd voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Ze krijgen het thuisgestuurd. In elk nummer worden belangrijke momenten in het kerkelijk jaar behandeld. Insteek is: hoofd, hart en handen. Dat wil zeggen: er wordt uitleg gegeven over (hoog)feesten, er wordt gesproken over het geloof in je hart en er zijn altijd doe-opdrachten: iets om te knutselen of te versieren in het kader van het thema. De brief komt elke twee maanden uit. Opgeven kan via gezin@bisdombreda.nl

 

Theater in de kerk

Op 11 mei 2019 is ‘theater in de kerk’.Tijdens deze dag gaan kinderen en tieners een verhaal uit de bijbel leren opvoeren. De hele dag wordt er flink geoefend met acteren, dansen en zingen. Aan het eind van de dag wordt het opgevoerd voor wie maar komen wil. 

 

Lopend vuurtje

Elk jaar organiseert het bisdom een vormelingendag voor alle tieners die dit jaar hun Heilig Vormsel ontvangen. Aanmelden bij de eigen parochie. 

 

Laaiend Vuur

Op maandag 10 juni is Laaiend Vuur: de diocesane tiener- en jongerendag. Deze dag staat in het teken van Pinksteren en de Heilige Geest. Meer info volgt nog op deze site. 

 

Tienergroep Breda/LifeTeen

Tienergroep ‘De Postduiven’ komt samen in de parochie van Pastoor Lars Peetam. Op elke tweede zondag van de maand om 17.30 aan de Ginnekenweg 331. Als uw zoon/dochter wil gaan, stuur dan een berichtje aan de pastoor: l.peetam@parochieheiligefamilie.nl.

Vanaf 10 februari start LifeTeen Breda. Life Teen is een beweging binnen de RK-Kerk, met als missie: ‘tieners dichter bij Christus brengen’.
Life Teen is in 1985 ontstaan in de Verenigde Staten (Mesa, AZ) en tegenwoordig actief in meer dan 1000 parochies wereldwijd. De eerste LifeTeen groep begint dus in Breda. De data voor komend jaar: 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 10 juni, 30 juni en het LifeTeen zomerkamp van 5-10 augustus. Emailadres: lifeteenbreda@gmail.com.

 

Tienergroep Bergen op Zoom

Een keer per twee weken komt op vrijdagavond tienergroep 'On the move' samen. Alle informatie staat op de website van de parochie: https://www.lievevrouweparochie.nl/jongeren/

 

Tienerretraite Hightime

Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt er door de katholieke charismatische vernieuwing een retraite/kamp gehouden voor tieners. Zie: https://www.4u-hightime.nlvoor alle info.

 

LifeTeen zomerkamp

Dit jaar is het LifeTeenzomerkamp van 5-10 augustus. Check de site: www.lifeteen.nl voor meer informatie!