Gezinsdag 10 maart over vaders

“Ik ben niet geliefd omdat ik veel geld verdien, maar omdat ik een bemind kind van God de Vader ben”

Je kon een speld horen vallen in de volle Johanneszaal tijdens de gezinsdag op 10 maart 2018. Willem Visser ’t Hooft, getrouwd en zelf vader van drie kinderen gaf de inleiding. “Lang heb ik het gevoel gehad dat ik bemind werd om wat ik presteerde: ik heb rechten en Japans gestudeerd en werkte snoeihard voor een Amsterdams advocatenkantoor. In 2009 kwam een keerpunt, ik kreeg een burn-out.”

Genezing

Dat was het begin van een diepe genezing, zoals veel mensen die nodig hebben. Ons beeld van wie de hemelse vader is, wordt vaak vertroebeld doordat onze aardse vader – onbedoeld – tekort is geschoten. De ene vader was afwezig,  de andere knuffelde niet en een derde stelde onhaalbaar hoge eisen. Onbewust zie je als vader (en als moeder) diep in je hart de hemelse Vader ook zo. Bovendien is het niet ondenkbaar dat je zo ook een tekortschietende vader wordt naar je eigen kinderen. Willem is zich tijdens zijn burn-out bewust geworden van zijn eigen vaderbeeld en is een weg gegaan via de vaderhartschool (www.fatherheart.eu), de mannenretraites van Kingsmen (kingsmen.nl) en heeft gebedsvrienden gevonden bij Fathers Prayers (fathersprayers.org). God is een weg van genezing gegaan, maar, zegt hij zelf: “God werkt nog steeds aan mij.”

Monseigneur Liesen haalde een woord van Jezus aan, “Wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh 14,9), om aan te geven hoe heel het leven van Jezus een venster opent op de hemelse Vader. Ook deelde hij zijn ervaring met zijn eigen aardse vader. Niemand kan zijn vader uitzoeken, maar de bisschop getuigde dat de liefde, tijd en aandacht van een aardse vader een leven lang vrucht kunnen dragen. 

Vaders bidden samen

In de middag gingen vaders en moeders apart bidden voor hun kinderen. Ze leerden kennismaken met het gebedsinitiatief biddende moeders en biddende vaders. Gelijk besloten een paar moeders om een groepje te formeren. Ook de vaders willen graag verder contact met Willem over de diverse manneninitiatieven.

De dag werd afgesloten met de zegen van de Heer aanwezig in het Allerheiligste. De vaders voorop en de moeders en kinderen biddend er achter.

7 juli volgende gezinsdag

Op 7 juli is de volgende gezinsdag met als thema ‘Geen grotere liefde’, over de verrijzenis en de betekenis daarvan voor ons huwelijk. Monseigneur Liesen gaat de inleiding geven. Van harte welkom!