Het gebed van biddende moeders

10 March 2018

Brechje Loenen is projectmedewerker voor huwelijk en gezin in het Bisdom Breda. In overleg met bisschop Liesen nam ze het initiatief om groepen Biddende Moeders uit te bouwen. Brechje: “De motivatie van moeders om samen te gaan bidden ontstaat vanuit de zorgen die ze hebben over hun kinderen.”

“Vaak voelen ouders zich machteloos: je kunt veel pijn en lijden van je kind niet oplossen,” vertelt Brechje Loenen. “Biddende moeders bidden voor hun eigen kinderen en voor kinderen en intenties wereldwijd. Door het gebed en de bijbellezing groeien ze zelf in hun persoonlijke relatie met God. Moeders worden zachter, milder. Zelf merk ik ook dat ik rustig wordt, omdat mijn kinderen in Gods hand zijn. Daarnaast zijn er veel gebedsverhoringen: van weggelopen kinderen die terugkomen naar huis, tot kinderen die bevrijd worden van verslavingen. De lijst is eindeloos.”

Jezus in je hart laten spreken

Op 3 maart 2018 kwamen in het parochiecentrum bij de Roosendaalse Sint Josephkerk ongeveer 40 moeders bij elkaar voor een middag van gebed, vorming en ontmoeting.  Normaliter zien de moeders elkaar in hun eigen omgeving. Maar nu kwamen de groepen uit verschillende plaatsen in het bisdom samen op één plek. Wies Mom is regiocoördinator van Biddende Moeders in Limburg. Ze vertelt op deze dag hoe het gebed van de biddende moeders vruchtbaar is. Door de deelname aan het wekelijks gebedsuur veranderen de moeders. Overal ter wereld waar moeders zo samen bidden blijkt dat ze liefdevoller worden, omdat er meer ruimte ontstaat in hun hart.

“Wees je bewust van je verantwoordelijkheid” is het thema van de ontmoetingsdag op 3 maart. Dat werkt twee kanten op, legt Wies Mom uit. Je hebt natuurlijk als moeder een grote verantwoordelijkheid. Maar, zegt ze: “Besef dat je niet overal voor verantwoordelijk bent.” Als je meer verantwoordelijkheid neemt dan God van je vraagt, raak je gestrest en na een aantal jaren uitgeput. Juist het gebed, het stil worden voor Jezus om Hem in je hart te laten spreken, helpt om het goede midden te houden.

Internationaal en toegankelijk

“Vaak komen de groepen moeders samen bij een van de moeders thuis,” zegt Hannie Vergouwen uit Prinsenbeek. “Dat is wat ik mooi vind aan Biddende Moeders. Je bidt in je dagelijkse omgeving met andere moeders. En je doet dit heel specifiek voor je kinderen, je echtgenoot en ook voor een priester in je omgeving.” De biddende moeders maken gebruik van vaststaande gebeden uit een boekje, die ze samen bidden. “Eerst moest ik daar wat aan wennen,” vertelt Hannie. “Maar de woorden van de gebeden zijn heel sterk en raken steeds weer wat anders bij mij in mijn hart en verstand qua begrip, qua overgave. Daarnaast zijn er overal ter wereld groepen biddende moeders en de boekjes zijn ook in allerlei talen verschenen. Dat maakt het heel internationaal en voor iedereen ook heel toegankelijk.”

In Gods hand

Biddende moeders komen wekelijks één uur samen in een eenvoudig ingerichte gebedsruimte. Een kruis op tafel doet aan Jezus denken, een kaars laat zien dat Jezus het licht van de wereld is. Daarnaast ligt er altijd een Bijbel op tafel en staat er een mandje. Het mandje staat symbool voor de handen van God. Daarin leggen de moeders hun gebedsintenties. Hoewel het gebed verloopt via een vaste ordening van voorgeschreven korte gebeden, een bijbeltekst en liederen, is geen bijeenkomst hetzelfde. Sommige biddende moeders komen samen in een woning, anderen bidden samen in een kapel of kerk. De moeders bidden om de leiding van de heilige Geest, om bescherming, om vergeving, om eenheid in woord en gedachten, om verbondenheid met alle groepen van Biddende Moeders. Ze prijzen God met liederen, lezen een tekst uit de Bijbel en danken God voor de gave van het moederschap. Het gebedsuur mondt uit in het gebed voor de kinderen. De moeders schrijven de naam van de kinderen voor wie ze bidden op een papiertje en leggen dit in een mand aan de voet van het kruis. Zo vertrouwen ze hun kind toe aan de Heer. Soms delen de moeders iets vertrouwelijks. Dit blijft dan binnen de groep.

Voor de deelnemers aan de gezamenlijke ontmoetingsdag vormt het gebedsuur op de dag uiteraard het hoogtepunt. “Hier ben ik voor gekomen,” zegt mevrouw Latooij uit Roosendaal. “Ik vind het belangrijk te bidden voor mijn kinderen en kleinkinderen.” Ellen Thielen draagt haar baby op de arm. Ze is protestants en actief in de ChristenUnie. “Een rooms-katholieke collega in deze partij, die bij een groep biddende moeders hoort, heeft me op deze bijeenkomst geattendeerd.” Ze overweegt om zich bij een groep aan te sluiten. Dat kan, want er zijn wereldwijd rooms-katholieke, protestantse en ook gemengde groepen van biddende moeders.

Presentatiedagen in parochies

Inmiddels zijn er meer dan vijf groepen biddende moeders in het Bisdom Breda. Een groep bestaat uit maximaal acht moeders. Wanneer de groep groeit, wordt ze gesplitst. Brechje: “We geloven dat een biddende moeder en een biddende vader, want dat initiatief bestaat ook, een zegen is. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de parochie en de stad. Bidden met het hele hart verandert ons als mens en brengt Christus opnieuw op aarde.” Het gezinspastoraat organiseert daarom graag op verzoek in parochies een ‘presentatiedag’ over Biddende Moeders. Brechje: “Tot nu toe heeft bijna elke presentatie geleid tot de start van een nieuw groepje.” Over de Biddende Vaders sprak Willem Visser ‘t Hooft op 10 maart in het bisdom tijdens de gezinsdag in Hoeven. Brechje: “Verschillende vaders hebben hem laten weten dat ze interesse hebben. Hopelijk start er ook een biddende vadersgroep in het bisdom.”