Gezinsdag aan Zee door de ogen van het Nederlands Dagblad en YouTube!

12 July 2020

Afgelopen zaterdag 11 juli was de Gezinsdag aan Zee in de Strandkerk in Cadzand-Bad. Ruim zestig ouders, kinderen en tieners vulden de kerk en het strand. Er waren bijna meer dan kinderen dan volwassenen -29- dus de gemiddelde leeftijd was laag. Dankzij gebed van de zusters Clarissen in Megen was het weer perfect: een zalig zonnetje sierde de lucht. Onderaan deze pagina staat de link naar het artikel in het Nederlands Dagblad en het YouTubefilmpje. 

Vreugde om de ontmoeting

Veel gezinnen waren duidelijk blij elkaar weer te zien, na de lange periode dat fysieke ontmoetingen vrijwel onmogelijk waren. “Op zo’n dag ervaar je dat je als katholiek gezin niet alleen staat,” meent Valesca Joos uit Zaamslag. “Het is ook fijn dat we samen de eucharistie konden vieren. Dat hebben we echt gemist.” Het programma bood, naast de lezing van Dennis en Sascha Peters en de eucharistieviering, gecelebreerd door kapelaan Jochem van Velthoven, volop mogelijkheden tot ontmoeting en onderling contact. De kinderen en tieners gingen naar het strand, daar hoorden ze over hun beschermengel die altijd bij ze is. Ze bouwden van zand heuse burchten waar engelen kunnen wonen. Tijdens het spel kregen ze een kaartje met een afbeelding van een beschermengel.

Is communicatie belangrijk in een huwelijk?

Ondertussen luisterden de ouders naar de boeiende lezing van Sascha en Dennis Peters. Dennis is verantwoordelijk voor de communicatie bij de kerkelijke hulporganisatie Kerk in Nood. Sascha is teamcoach bij een welzijnsorganisatie waar ze vier teams aanstuurt. Zij ervaart in haar werk hoe belangrijk communicatie is. Ze zijn inmiddels 16 jaar getrouwd en hebben een dochtertje van één jaar. In hun lezing illustreerden ze inzichten uit de menswetenschappen en het geloof met voorbeelden uit hun eigen huwelijksleven. Beiden benadrukten het belang van communicatie. Taal is van levensbelang. De taal beïnvloedt onze manier van denken maar ook onze beeldvorming van de ander. Wanneer we verliefd zijn, verloopt deze communicatie vanzelf. Wanneer de fase van de verliefdheid voorbij is, wordt dit moeilijker. Dit komt doordat mannen en vrouwen anders communiceren. Tegelijkertijd hebben man en vrouw te maken met verschillende karakters en verschillen qua afkomst en achtergrond. Zo is knuffelen in de ene familie normaal terwijl andere gezinnen elkaar nauwelijks aanraken. De ene familie is conflictmijdend terwijl bij de andere geschillen worden uitgevochten. Je moet er ook  niet van uitgaan dat de ander jouw gedachten kan lezen. ¨Expliciteer daarom je verlangens en realiseer je dat het gedrag van de ander vaak het topje van de ijsberg is. Durf daarom dieper te graven.!¨

Welke liefdestaal spreek jij?

Dennis en Sascha gingen vervolgens in op de vijf talen van de liefde. Ieder mens beschikt over een emotionele tank. Bij het begin van een relatie is die volledig gevuld. In de loop van het huwelijk kan deze leeg raken. Door het begrijpen van elkaars liefdestaal kun je hem steeds opnieuw vullen. Sascha en Dennis onderscheidden vijf vormen van deze liefdestaal. De eerste is die van de complimenten. Als iemand voortdurend complimenten geeft weet je dat dit zijn liefdestaal is. Anderen uiten hun liefde door samen dingen te doen en activiteiten te organiseren. Weer anderen spreken de taal van het geschenk. Dennis en Sascha denken dan aan een bloemetje of een onverwacht cadeau. De vierde liefdestaal is die van de dienstbaarheid. De vijfde is fysiek, de taal van de knuffel. Het gaat erom dat je de liefdestaal van je echtgenoot of echtgenote spreekt. Dat vereist nederigheid en het kunnen brengen van offers. Je beoogt immers het geluk van de ander.

Waar is God in de relatie?

God speelt een belangrijke rol in het leven van Dennis en Sascha. Er is een bron die dieper is dan onszelf. We kunnen veel leren van de ontmoetingen van Jezus met anderen. Op deze manier leren we Hem beter kennen. De Schrift roept ons op om elkaar zo te beminnen zoals Hij ons lief heeft.

De bijeenkomst sloot af met een eucharistieviering. Een van de organisatoren, Marie-José van den Heuvel, zong enige liederen. Kapelaan Jochem Velthoven stond in zijn homilie stil bij de heilige Benedictus van Nursia wiens feest de Kerk op 11 juli viert. Hij en door zijn regel geïnspireerde monniken stonden aan de basis van de christelijke cultuur in Europa. Deze staat nu onder druk. Kapelaan Van Velthoven riep de gezinnen op niet mismoedig te zijn maar altijd optimistisch te blijven en te blijven leven in een relatie met de levende Heer. We hoeven de hoop niet te verliezen maar zijn geroepen om, op de plaats waar wij leven, getuigenis af te leggen van ons geloof en gestalte te geven aan het het Koninkrijk van God.

ARTIKEL IN HET NEDERLANDS DAGBLAD:

Het is een gezellige drukte in de Strandkerk in Cadzand-Bad. Een groep van ongeveer 60 personen, voornamelijk ouders en kinderen, is deze zaterdag bijeengekomen voor een familiedag in de zogeheten Strandkerk. Het is een dag waarop jonge gezinnen, tieners en twintigers uit voornamelijk Zeeuws-Vlaanderen bij elkaar komen. Lees hier verder.