Kindernieuwsbrief gelanceerd!

Het eerste nummer van de Kindernieuwsbrief is gelanceerd! Elk kind kan een gratis abonnement krijgen. De nieuwsbrief komt eens per twee maanden uit en wordt per post thuisgestuurd. Ook parochies kunnen deze brief gratis aanvragen om achterin de kerk neer te leggen voor kinderen die naar de mis komen. 

In de brief wordt ingegaan op een (hoog)feest. Dit eerste nummer gaat over Allerheilgen en Allerzielen. De insteek is hoofd, hart en handen. Er wordt dus uitleg gegeven over (hoog)feesten, er wordt gesproken over het geloof in je hart (hoe kun je bidden?) en er zijn altijd doe-opdrachten: iets om te knutselen of te versieren in het kader van het thema. Klik hier voor download.

De aanleiding van deze kindernieuwsbrief is het Geloofsfeest voor kinderen: tijdens het laatste feest op 30 juni 2018 is gevraagd wie er graag zo'n brief zou ontvangen. De kinderen reageerden enthousiast.

U kunt het gratis abonnement aanvragen door een email te sturen naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl. Vermeld de naam/namen van het kind/de kinderen, hun adres en leeftijd. Vermeld daarbij eveneens dat u als ouder toestemming geeft aan het Sint Franciscuscentrum om deze gegevens te bewaren. Dit in verband met de wettelijke AVG wetgeving. Afmelden kan eveneens door een mail te sturen naar hetzelfde mailadres. De adresgegevens worden dan verwijderd uit onze database. Meer informatie over de manier waarop het Bisdom Breda omgaat met privacy gegevens, vindt u hier