Symposium over de Theologie van het Lichaam 28-30 juni

5 April 2019

Van 28 tot 30 juni is er een internationaal symposium in Kerkrade over de Theologie van het Lichaam. Download hier de flyer. Op de zaterdag is er het 'Opgroeisymposium': een dag voor ouders en opvoeders over de menselijke waardigheid.

Sprekers zijn afkomstig uit Europa, de VS en Australië. Vanuit Nederland spreken onder meer kardinaal Wim Eijk en hulpbisschop Everard de Jong.

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat paus Johannes Paulus II voor het eerst in zijn wekelijkse catechese op woensdag sprak over de 'Theologie van het Lichaam'. Uiteindelijk heeft hij de inhoud in 132 woensdagochtend-audiënties op het Sint Pietersplein geformuleerd.

De Theologie van het Lichaam gaat in op ons eigen mens-zijn en het plan van geluk dat God met ons had vanaf het eerste begin. Tijdens dit symposium wordt dieper ingegaan op de goedheid, waarheid en schoonheid van het goddelijk plan voor menselijk leven en liefde. 

Klik hier voor meer details over het internationale symposium en hier voor meer info over het Opgroeisymposium.