Voorjaar 2021: Online vorming Liefde & Seksualiteit

21 December 2020

Wegens succes wordt de cursus Liefde & Seksualiteit in het voorjaar van 2021 herhaald. De vorming die dit najaar georganiseerd werd zat vol.    

Liefde, relaties en seksualiteit zijn belangrijke onderwerpen voor iedereen en de katholieke Kerk heeft er een duidelijke visie over. Kapelaan Luc Simons heeft zich hierin verdiept en kan het helder en inzichtelijk uitleggen.

Tijdens de eerste twee avonden van deze vorming gaat hij in op wat de Kerk leert over Gods bedoeling met het huwelijk. Hij put daarvoor vooral uit de ‘Theologie van het Lichaam’ die is uitgewerkt door de heilige Paus Johannes Paulus II. Deze paus beschrijft het huwelijk als een ‘gemeenschap van leven en liefde’. 

De derde en vierde avond gaan Brechje Loenen en haar man en Dennis en Sascha Peters in op de vragen die je vooraf online kunt stellen via dit vragenformulier. De sprekers vinden het belangrijk om heel concreet in te gaan op de vragen die de deelnemers hebben.

De vijfde avond wordt gebruikt om met elkaar uit te wisselen en in te gaan op onbeantwoorde vragen.

Deze vorming wordt online gehouden op woensdag: 24 februari, en 3, 10, 17 en 24 maart 2021, steeds van 19.45-21.00 uur. Aanmelden kan hier. 

Dit is een initiatief van Jongkatholiek in samenwerking met het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum/Bisdom Breda.

Bijeenkomsten

24/2/2021 - 24/3/2021 wekelijks van 19.45-21.00

Voorjaar 2021: Online vorming Liefde

ONLINE